Wikimedia Commons verrijkt met Iconographia Zoologica

Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia, is onlangs verrijkt met ruim 26.500 historische dierenafbeeldingen uit de Artis Bibliotheek. De afbeeldingen zijn mede dankzij donateurs van het Amsterdams Universiteitsfonds gedigitaliseerd.

Iconographia Zoologica

De afbeeldingen zijn afkomstig uit de Iconographia Zoologica, een verzameling dierkundige illustraties in diverse technieken. Naast prenten – vaak handgekleurd en afkomstig uit publicaties uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw – bevat de verzameling ook originele tekeningen. De huidige verzameling is tot stand gekomen in de jaren 1881–1883. De afbeeldingen zijn mede dankzij donateurs van het Amsterdams Universiteitsfonds gedigitaliseerd, onder meer dankzij de Jaarfondsactie in 2009.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

21 maart 2017