Doelen van het Jaarfonds 2016 gehaald

Donateurs van het Amsterdams Universiteitsfonds hebben ruim anderhalve ton bijeengebracht. Hiermee is voldoende geld opgehaald om naast de boot voor onderzoek naar het Markermeer en de overige projecten ook enkele andere bijzondere initiatieven uit te kunnen voeren.

Doelen van het Jaarfonds 2016

Met het Jaarfonds werft het Amsterdams Universiteitsfonds elk jaar voor bijzondere projecten op de gebieden onderzoek, erfgoed, beurzen en studentenvoorzieningen. Het bedrag dat in 2016 is opgehaald ligt boven de 150.000 euro, het exacte bedrag wordt spoedig bekendgemaakt.

Anna’s Tuin en Ruigte

Op het Science Park komt een groene studieomgeving waar wetenschappelijke ‘best practices’ over voedselproductie en lokale ecologische systemen in de praktijk worden gebracht. Het gebied krijgt een tuingedeelte en een ruigtegedeelte. In de tuin voeren studenten experimenten uit naar verschillende manieren van voedselproductie, in de ruigte krijgt het lokale ecosysteem de ruimte.

lees verder 

Restauratie mummiekist

De Egyptische mummie en de versierde mummiekist behoren tot de meest aansprekende stukken van het Allard Pierson Museum. Met de bijbehorende buitenkist erbij beschikt het museum over een unieke set. Er zijn maar weinig musea die meerdere kisten van één overledene kunnen tonen.

lees verder 

Amsterdam Excellence Scholarships

Uitzonderlijk getalenteerde studenten van buiten de Europese Unie volgen dankzij een Amsterdam Excellence Scholarship een masteropleiding aan de UvA. De UvA is de enige universiteit in Nederland die internationaal toptalent een volledig kostendekkende beurs aanbiedt voor een masteropleiding. Vanuit het Jaarfonds worden dire van deze bijzondere beurzen mogelijk gemaakt.

lees verder 

Onderzoeksschip voor Markermeer

Een boot waarmee experimenteel veldonderzoek kan worden verricht, leidt tot meer samenhang in het onderzoek en geeft zo een impuls aan een beter begrip en duurzaam beheer van grote kunstmatige meren wereldwijd. Wanneer onderzoekers beschikken over een volwaardig onderzoeksschip, waarmee op een veilige manier experimenteel veldonderzoek kan worden verricht, kan het ecologisch onderzoek in het Markeermeer samenhang krijgen en in een stroomversnelling worden gebracht. 

lees verder 

Andere initiatieven

Met de opbrengst van het Jaarfonds 2016 kunnen er extra reisbeurzen worden toegekend aan studenten, wordt een publicatie over de geschiedenis van de Hollandsche Schouwburg mogelijk gemaakt en krijgt de opleiding Nieuwgrieks ondersteuning voor de opvoering van een theatervoorstelling over het werk van de Griekse dichter Kaváfis.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

16 februari 2017