Giovanni Banelli, Titus Rombouts en Clea van de Ven ontvangen Volkert van der Willigenbeurs

FNWI-masterstudenten Giovanni Banelli, Titus Rombouts en Clea van de Ven ontvingen op dinsdag 27 juni de Volkert van der Willigenbeurs 2017.

Banelli ontvangt de beurs ter ondersteuning van zijn studie in het vakgebied astrodeeltjesfysica en Rombouts en Van de Ven voor hun onderzoek in het vakgebied biologie en ecologie (Limnology and Oceanography). De beurzen zijn uitgereikt door Volkert van der Willigen die met de prijs jonge onderzoekers in staat stelt een studiereis te maken en onderzoek te doen.

Uitreiking Volkert van der Willigenbeurs2017

Titus Rombouts en Clea van de Ven ontvangen de Volkert van der Willigenbeurs 2017

Ecologische betekenis van de diepzeespons

Titus Rombouts en Clea van de Ven volgen de mastertrack Limnology & Oceanography en zetten de beurs in voor hun innovatieve onderzoek naar diepzeesponzen, genaamd ‘A deep-sea sponge-loop? Tracing carbon and nitrogen from DOM to sponges and detritivores’. ‘Diepzeesponzen vormen complexe ecosystemen die op de zeebodem leven’, legt Rombouts uit. ‘Sponzen hebben een hoog biotechnologisch potentieel en een grote ecologische betekenis. Naar verwachting spelen ze een belangrijke rol bij de diepzee koolstof- en stikstofcycli. Daardoor kunnen ze van groot belang zijn voor de voedselketen. ‘

De sponsvelden bevinden zich op een diepte van minimaal 200 meter, daardoor is er nog maar weinig bekend over de spons. Uit recent onderzoek blijkt dat sponzen op ondiepe riffen een belangrijke bijdrage leveren aan de koolstof- en stikstofcycli door de overdracht van opgeloste organische stof. Rombouts: ‘Wij gaan in het laboratorium van de Universiteit van Bergen in Noorwegen onderzoeken hoe de koolstof- en stikstof opname en uitstoot werkt. Dit doen we door te kijken waar in de spons de voedselopname plaatsvindt en wat de spons aan voedingsstoffen uitscheidt. Met het onderzoeken van deze cyclus  hopen we aan te tonen hoe de diepzeespons functioneert binnen het ecosysteem.’ 

 

 

Summerschool bij CERN

Giovanni Banelli ontvangt als talentvolle student MSc Physics & Astronomy de Volkert van der Willigenbeurs 2017. Banelli, afwezig bij de uitreiking, is bezig het eerste jaar van de GRAPPA-track binnen de MSc Physics & Astronomy af te ronden. Hij heeft gekozen om zijn scriptie bij Robert Fleischer, bijzonder hoogleraar Theoretische natuurkunde, te gaan doen op het gebied van B-fysica en rare decays. Fleischer geeft aan dat Giovanni opviel in zijn college Flavor Physics and CP Violation. 

De jury heeft hoge verwachtingen van hem en verwacht dat hij een promotieplaats in (astro-) deeltjes fysica zal verwerven. Deze zomer neemt hij deel aan de CERN zomerschool waarin hij gedurende zes weken onderwijs in de deeltjesfysica volgt en een project bij het LHCb (Large Hadron Collider) experiment doet. Dit korte project zal een excellente voorbereiding vormen voor zijn scriptieonderzoek.

Over de Volkert van der Willigenbeurs

Elk jaar worden twee Volkert van der Willigenbeurzen uitgereikt aan een student in de astrodeeltjesfysica en aan een student in het vakgebied biologie en ecologie. De beurzen hebben een waarde van drieduizend euro elk en zijn ingesteld door gepensioneerd huisarts Volkert van der Willigen. Het beheer is in handen van het Amsterdams Universiteitsfonds.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

24 juli 2017