Bijzondere leerstoelen

Stichtingen, verenigingen of bedrijven kunnen een bijzondere leerstoel vestigen. Een bijzondere leerstoel is bedoeld om het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek op een specifiek terrein te bevorderen.

De bijzondere leerstoel kan worden aangevraagd voor een aandachtsgebied dat bij de universiteit ontbreekt. Belangrijke voorwaarden zijn dat het thema worden gezien als een verrijking van het palet van de universiteit en de verwachting dat er genoeg belangstelling voor het onderwijs op dit gebied te verwachten is.

Vanwege de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds zijn de volgende bijzondere leerstoelen aan de UvA ingesteld:

  • De Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500), bekleed door dhr. prof. dr. Jos Biemans.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

23 augustus 2016