Overzicht promovendi aan wie een lustrumbeurs is toegekend

Lustrumbeurs: beurs voor promovendi

Dit lustrumjaar heeft de Universiteit van Amsterdam samen met het Amsterdams Universiteitsfonds de lustrumbeurs voor promovendi ingesteld. Een beurs die, gezien het grote aantal aanvragen, duidelijk voorziet in een behoefte. Dit jaar ontvangen 22 promovendi een lustrumbeurs. Zij gaan onder andere onderzoek doen aan gerenommeerde onderzoeksinstituten en vergroten op deze manier hun kennis en internationale netwerk.

Ontvangers van Lustrumbeurs per faculteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Dorinth van Dijk (sectie Finance)

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

Mae Nuijs (Developmental Psychology)
Lisanne Pauw (Social Psychology)
Jolien van Aar (Opvoeding, Opvoedingsondersteuning en Grondslagen)
Lisanne de Blok (Challenges to Democratic Representation)
Minh Hao Nguyen (Persuasive Communication)
Çisem Gürel (Opvoeding, Opvoedingsondersteuning en Grondslagen)
Willy Sier (Moving Matters: People, Goods, Power and Ideas)
Judith Zijlstra (Political Sociology: Power, Place and Difference)

Faculteit der Geneeskunde

Marit Lucas (Department of Biomedical Engineering and Physics)
Nienke van Loon (Afdeling Medische Biochemie, Zelcer Research Group)
Marinka Hol (Academic Medical Center)
Eileen Daniels (Afdeling Genetisch Metabole ziekten)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Clark Warren (Amsterdam Centre for Tax Law)
Noëlle Payton  (Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies)

Faculteit der Geesteswetenschappen

Arnoud Arps (Media & Cultuur)
Sophie van Ginneken (Kunstgeschiedenis)
Mostafa Dehghani (Media & Cultuur)
Lise Steyn (Conservering en Restauratie)

Faculteit der Tandheelkunde

Carolyn Moonen (Department of Periodontoloy)

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Jurn Heinen (Computional Chemistry Group) 
Iris van de Pol (Institute for Logic, Language and Computation)

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

7 september 2017