Over het fonds

Het Amsterdams Universiteitsfonds is een onafhankelijke stichting en een erkend goed doel (ANBI). Ontvangen donaties worden besteed volgens de bedoelingen van de gevers. Elke gift komt volledig ten goede aan het gekozen doel.

Missie

Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt bijzondere voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening en studenten mogelijk waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. Zo dragen alumni en vrienden van de UvA als donateur bij aan de versterking van het unieke karakter van de UvA als universiteit die academische tradities hooghoudt en een broedplaats is voor nieuwe idee├źn en ontdekkingen.

Agnietenkapel, Atheaneum Illustre

Doelstelling

Het Amsterdams Universiteitsfonds werft en beheert fondsen met als doel de behartiging van de belangen van de UvA en allen die bij de universiteit betrokken zijn. Dit doet de stichting door bestaande fondsen te beheren en actief nieuwe fondsen te werven, onder meer door een jaarlijkse campagne.

Het universieitsfonds ondersteunt financieel activiteiten binnen de UvA en daarmee verbonden instellingen. Dit doet ze door het verstrekken van reisbeurzen, beurzen, stipendia en subsidies; het instellen en onderhouden van leerstoelen en het instellen van prijzen.

Fiscale status

De Stichting Amsterdams Universiteitsfonds is niet op winst gericht en is gerangschikt als instelling zoals bedoeld in artikel 6:33 wet IB 2001. De stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en is niet btw-plichtig.

Het universiteitsfonds is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) volgens artikel 24, lid 2 van de Successiewet. Hierdoor zijn donaties aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en hoeft het universiteitsfonds geen schenkingsrecht te betalen. 

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) (voorheen fiscaalnummer genoemd) is: 8072.09.259.

Zie ook de zoekpagina van de belastingdienst 

Statuten

De statuten zijn in 2014 gewijzigd.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

31 mei 2017