Verantwoording

In onze jaarrekening verantwoorden wij de activiteiten en bestedingen van het Amsterdams Universiteitsfonds. In de jaarverslagen belichten we enkele onderdelen hieruit.

Verslag 2016

Het universiteitsfonds ontvangt in 2016 steun van 2.275 donateurs. Zij steunen het fonds met giften aan het Jaarfonds (166.606 euro), bestaande Fondsen op Naam (3.668.386 euro) en nieuwe Fondsen op Naam (901.303 euro). De totale inkomsten bedragen 4.736.295 euro. Het fonds kent voor € 2.067.399 toe aan subsidies voor bijzondere initiatieven, onderzoeken en projecten. 

Verslag 2015

In 2015 steunen 2.168 donateurs het universiteitsfonds. De totale inkomsten bedragen 2.920.004 euro. Het Jaarfonds ontvangt 187.856 euro, het Groeifonds 94.730 euro), bestaande Fondsen op Naam 770.714 euro en nieuwe Fondsen op Naam 1.841.704 euro. Er wordt voor 1.033.207 euro toegekend.

Verslag 2014

Het universiteitsfonds heeft een fors aantal vaste donateurs. Zij geven vooral aan de Jaarfondscampagne. Daarnaast kiezen sommige donateurs ervoor om een groter bedrag te schenken, al dan niet aan een specifiek doel of Fonds op Naam. Het totaalbedrag dat aan giften binnenkomt, bedraagt 957.594 euro. Het Amsterdams Universiteitsfonds kent in 2014 een totaalbedrag van 1.006.835 euro toe aan begunstigden.

AUF Jaarverslag 2013

Verslag 2013

Het Amsterdams Universiteitsfonds kent in 2013 een totaalbedrag van 698.334 euro toe aan begunstigden. Een groeiend aantal donateurs geeft aan het Jaarfonds. Daarnaast worden zes nieuwe Fondsen op Naam ingesteld. Het totaalbedrag dat aan giften binnenkomt, bedraagt 619.345 euro.

Verslag 2012

In 2012 keert het Amsterdams Universiteitsfonds 419.110,06 euro uit. Met dit bedrag maakt het universiteitsfonds bijzondere projecten op het gebied van wetenschap en studentenleven mogelijk. Het aantal donateurs dat geeft aan het Jaarfonds, stijgt van 1.484 naar 1.734. Bijna de helft, 864 donateurs, steunt het Amsterdams Universiteitsfonds structureel, met een doorlopende gift. Gezamenlijk dragen zijn 128.000 euro bij. Ook het aantal deelfondsen binnen het universiteitsfonds stijgt: er worden drie nieuwe Fondsen op Naam ingesteld. 

Verslag 2011

In 2011 is er, voor het eerst in de geschiedenis van het Amsterdams Universiteitsfonds, een Fonds op Naam ingesteld door een bedrijf - het bij de instelling toegezegd vermogen is het hoogste dat ooit werd toegezegd. Het aantal donateurs aan het Jaarfonds stijgt van ruim 1.100 naar bijna 1.500. Verder kent het universiteitsfonds 630.448 euro aan belanghebbenden toe - bijna tweemaal zoveel als vijf jaar geleden. 

Verslag 2010 

In 2010 vindt voor de vierde maal de campagne voor het Jaarfonds plaats. De campagne brengt ruim 86.000 euro op. Het vermogen van het Amsterdams Universiteitsfonds is in vergelijking met 2009 fors toegenomen. Dit komt onder meer doordat in 2010 zes nieuwe Fondsen op Naam zijn ingesteld, waarmee donateurs zich verbinden aan een specifiek wetenschappelijk doel.

Verslag 2009 

In 2009 lanceert het Amsterdams Universiteitsfonds voor de derde maal een Jaarfondscampagne. Het fonds ondersteunt net als in voorgaande jaren projecten die als doel hebben de bevordering van de wetenschapsbeoefening en de verrijking van het studentenleven. Het vermogen van het fonds groeit in 2009, ook door de instelling van nieuwe Fondsen op Naam. Daardoor kunnen opnieuw vele studenten, studieverenigingen, onderzoekers en instituten worden ondersteund.

Verslag 2008

In 2008 schonken donateurs het Amsterdams Universiteitsfonds € 243.540. In totaal werd € 71.695 gedoneerd aan de Jaarfondsprojecten. Zes donateurs gingen door middel van een lijfrenteschenking een meerjarige verplichting aan. Vijf donateurs stelden een Fonds op Naam in, met een gezamenlijke waarde van € 170.000. 

Verslag 2007

In 2007 schonken donateurs het Amsterdams Universiteitsfonds  € 206.833,80. In totaal werd € 56.833,72 gedoneerd aan de Jaarfondsprojecten. Tien donateurs gingen door middel van een lijfrenteschenking een meerjarige verplichting aan. Vijf donateurs stelden een Fonds op Naam in, met een gezamenlijke waarde van € 150.000.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

29 mei 2018