Projectsubsidie onderzoekers

Onderzoekers van de UvA kunnen dankzij de steun van donateurs subsidie aanvragen voor wetenschappelijke projecten.

Onderzoeksprojecten die wetenschapsbeoefening ondersteunen, komen in aanmerking voor steun van het Amsterdams Universiteitsfonds. Een eis is dat de projecten een directe relatie met de UvA hebben en niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. 

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. De aanvraag moet zijn voorzien van de volgende bijlagen, gelieve deze bijlagen als PDF in te sturen:

 • een motivatie met verantwoording van de besteding (maximaal een A4), waarin staat beschreven op welke wijze het project ten goede komt aan wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs aan de UvA en/of haar studenten en waaraan het gevraagde bedrag concreet wordt besteed (bijvoorbeeld vijftien instrumenten à € 500, digitalisering van vier collecties);
 • een uitvoerige projectomschrijving (maximaal twee A4); 
 • een op het project toegespitste aanbevelingsbrief van de decaan;
 • een verklaring van het afdelingshoofd die duidelijk maakt dat het onderzoek is ingebed in de faculteit en waarin vermeld wordt dat de faculteit de controle op de voortgang en het monitoren van het onderzoek op zich neemt;
 • een totaalbegroting en dekkingsplan, inclusief een overzicht van alle uitgaven en inkomsten (zoals onderzoekskosten, personele lasten, aangevraagde en/of toegezegde giften, subsidies of sponsorbedragen van andere fondsen, faculteit, bedrijven, etc.);
 • een CV van de aanvrager, inclusief een track record van past performance (maximaal twee A4);
 • indien het een aanvraag voor geneeskundig onderzoek betreft dient er een goedkeuringsverklaring van de Medisch Ethische Commissie van het AMC worden bijgevoegd en een samenvatting van het onderzoeksprotocol (maximaal twee A4).

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen, onvolledige aanvragen worden afgewezen. 

Deadlines 

Voor het aanvragen van een subsidie gelden de volgende deadlines:

 • 1 maart (aanvang project tussen 1 mei en 31 juli); 
 • 1 juni (aanvang project tussen 1 augustus en 31 oktober);
 • 15 september (aanvang project tussen 1 november en 31 januari); 
 • 15 november (aanvang project tussen 1 februari en 30 april). 

Vragen?

Neem voor meer informatie over deze beurs contact op met het Amsterdams Universiteitsfonds.
T: +31 (0)20 525 2138 
E:  universiteitsfonds@uva.nl

Aanmelden?

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

11 januari 2018