Groepsreisbeurs

Studenten en studieverenigingen die een buitenlandse groepsreis organiseren voor studenten van de UvA kunnen dankzij de steun van donateurs een groepsreisbeurs aanvragen bij het Amsterdams Universiteitsfonds.

Een groepsreis is een reis waaraan minimaal vijf personen deelnemen.

Aanvullende bijdrage

De groepsreisbeurs is niet bedoeld als kostendekkende subsidie maar als aanvullende bijdrage. Het Amsterdams Universiteitsfonds keert deze subsidie voorafgaand aan de reis uit. Naderhand dien je een verslag en de financiële eindafrekening in te leveren zodat wij onze donateurs kunnen inlichten over de bestedingen vanuit het fonds en het project eventueel kunnen opnemen in de nieuwsbrief en het jaarverslag van het Amsterdams Universiteitsfonds.

Het Amsterdams Universiteitsfonds geeft geen subsidie voor studiereizen die behoren tot het verplichte deel van de opleiding en waarvoor de deelnemers studiepunten krijgen.

Aanvraag indienen

De aanvraag moet voorzien zijn van alle gevraagde informatie. Onvolledige aanvragen worden afgewezen. 

Voor het aanvragen van een groepsreisbeurs geldt de volgende deadlines:

 • 1 maart (aanvang project tussen 1 mei en 31 juli); 
 • 1 juni (aanvang project tussen 1 augustus en 31 oktober);
 • 15 september (aanvang project tussen 1 november en 31 januari); 
 • 15 november (aanvang project tussen 1 februari en 30 april). 

Dien de aanvraag, voorzien van alle informatie, in via het aanmeldformulier. 

Hoe aanmelden? Checklist aanvraag groepsreisbeurs

Aanvragen worden alleen behandeld als ze zijn voorzien van alle gevraagde informatie. Zorg voor een volledig ingevuld aanmeldformulier met alle vereiste bijlagen. Gelieve deze bijlagen als PDF in te sturen.

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

 • een gespecificeerde begroting;
 • een subsidievraag met motivatie, ondertekening en datering. In de motivatiebrief maakt aanvrager met enthousiasme en overtuiging duidelijk dat het beursbedrag goed besteed wordt. Aanvrager legt in deze motivatiebrief uit waarom de groepsreis in het buitenland van aanvullende (academische) waarde op de studie aan de UvA is;
 • een omschrijving van de groepsreis met het (voorlopig) programma;
 • een overzichtslijst van deelnemende studenten en studentennummers;
 • een persoonlijke, op de studiereis toegespitste, aanbevelingsbrief van één of meer docenten;
 • de verklaring van de onderwijsdirecteur van de desbetreffende opleiding dat de voorgenomen reis zijn/haar goedkeuring heeft.

Eisen aan het verslag

In het verslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • omschrijving doel van de reis (contacten leggen met andere studenten, bedrijfsbezoek, workshops volgen);
 • academische meerwaarde van reis;
 • academische contacten (medestudenten, docenten, et cetera);
 • verschil in academische cultuur met de UvA;
 • beantwoordde de reis aan de doelstelling?

Het verslag mag maximaal drie A4 of 1.400 woorden beslaan. 

Insturen

Stuur het verslag binnen drie weken na thuiskomst, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: universiteitsfonds@uva.nl.

Aanmelden? 

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

13 februari 2018