Individuele reisbeurs

Als bachelor- of masterstudent kun je eenmalig een subsidie ontvangen voor het maken van een individuele studiereis naar het buitenland. Deze studiereis moet in het teken staan van studie, stage of veldwerk en geen verplicht onderdeel van de opleiding zijn.

Aanvullende bijdrage

De individuele reisbeurs is niet bedoeld om volledig kostendekkend te zijn maar vormt een aanvullende bijdrage. De hoogte is afhankelijk van de bestemming en de verblijfsduur. Per 2016 gelden de volgende bedragen.

Verblijfsduur/bestemming  1 t/m 3 maanden  > 3 maanden
Europa € 350 € 450
Afrika € 400 € 500
Noord-Amerika € 450 € 600
Zuid-Amerika € 450 € 600
Azië € 450 € 600
Oceanië € 500 € 700

Het Amsterdams Universiteitsfonds keert de reisbeurs uit nadat het verslag van het verblijf is ingediend. Bij het verslag dienen ook een of meerdere digitale foto's te worden ingeleverd.

Aanvraag indienen

De aanvraag moet zijn voorzien van een aantal bijlagen. Onvolledige aanvragen worden afgewezen. Voor het aanvragen van een individuele reisbeurs geldt een strikte deadline. Ook wanneer het doorgaan van de reis nog niet definitief is, dient je aanvraag voor de deadline te zijn ontvangen.

 • 15 mei 2017 (vertrek tussen 1 juli  2017 en 31 december 2017);
 • 1 november 2017 (vertrek tussen 1 januari 2018 en 31 juni 2018);
 • 15 mei 2018 (vertrek tussen 1 juli  2018 en 31 december 2018);

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, digitaal in via het formulier. 

Hoe aanmelden? Checklist aanvraag individuele reisbeurs

Aanvragen worden alleen behandeld als ze zijn voorzien van alle gevraagde informatie. Zorg voor een volledig ingevuld aanmeldformulier met alle vereiste bijlagen. Gelieve deze bijlagen als PDF in te sturen 

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

 • een gespecificeerde begroting;
 • een motivatiebrief, waarin de aanvrager de meerwaarde en de doelen van de studie in het buitenland duidelijk maakt;
 • een recent CV;
 • een uitdraai van studieresultaten waaruit blijkt dat minimaal 120 ECTS (voor bachelorstudenten) zijn behaald. Bij een tekort aan studiepunten dien je een toelichting bij de cijferlijst te maken waarin je aangeeft dat je in een later stadium, maar wel voor het moment van vertrek, alsnog laat zien dat de 120 punten zijn behaald. Uitzondering met ondergrens van 90 behaalde studiepunten is mogelijk indien een docent verklaart dat het buitenlandbezoek nu cruciaal is voor studievoortgang;
 • een persoonlijke, op de aanvrager toegespitste, aanbevelingsbrief of e-mail van ten minste één docent die is betrokken bij de opleiding. De aanbevelingsbrief dient voorzien te zijn van een handtekening en afgedrukt op UvA-papier. Indien een e-mail wordt aangeleverd dient duidelijk te zijn dat de e-mail vanuit het mailadres van de docent verzonden is;
 • het Academic Approval Form (voor studenten die geselecteerd zijn door Bureau Internationale Studentenzaken - BIS) of een verklaring van een docent, de onderwijsbalie of studiecoordinator  waarin staat dat de te volgen studie in het buitenland past binnen de gevolgde UvA-opleiding en met studiepunten wordt gehonoreerd;
 • (indien geselecteerd door Bureau Internationale Studentenzaken) uitwisselings-document (Nomination Letter);
 • (indien van toepassing) een Bewijs van Toelating van de te bezoeken universiteit.

Uitzonderingen

Je komt niet in aanmerking voor een beurs als: 

 • je student bent aan de Graduate School of Social Sciences. Het veldwerk is dan namelijk een verplicht onderdeel van het curriculum;
 • je al een substantiële beurs ontvangt via particuliere fondsen, Erasmus, Holland Scholarship of Socrates;
 • je tekort kleiner is dan € 350 of 10% van de totale begroting;
 • je zelf geen financiële bijdrage levert.

Reisbeurs Geneeskundestudenten

Reisbeursaanvragen door studenten van de Faculteit der Geneeskunde worden afgehandeld door het International Office van het AMC. Informatie over de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen, vind je op Blackboard.

Eisen aan het verslag en de foto's

In het reisverslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • doel van de reis (onderzoek/college volgen). In geval van onderzoek: omschrijving onderzoek en resultaat ervan; in geval van colleges: welke vakken zijn gevolgd en welke (door de UvA) erkende studiepunten zijn behaald?;
 • academische meerwaarde van de reis;
 • academische contacten (medestudenten, docenten, et cetera);
 • verschil in academische cultuur met de UvA;
 • beantwoordde de reis aan de doelstelling?;
 • eventueel vervolg: wat gebeurt er met bevindingen (scriptie, publicatie, vervolgonderzoek et cetera)?;
 • het verslag mag maximaal twee A4 of 1.000 woorden beslaan.

Op de foto's ben je als ontvanger van de reisbeurs in beeld (geen selfie). Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestand groter dan 1 MB). Indien wij van plan zijn een van je foto's te gebruiken voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties vragen we om toestemming. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Insturen

Stuur het verslag en de foto binnen drie weken na thuiskomst, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer, per e-mail naar: universiteitsfonds@uva.nl.

Aanmelden?

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

18 januari 2017