Subsidie studentenprojecten

Bij het Amsterdams Universiteitsfonds kun je dankzij de steun van donateurs subsidie aanvragen voor projecten, evenementen en activiteiten die voor en door studenten en studieverenigingen van de UvA worden georganiseerd.

Projecten die de wetenschapsbeoefening, het academisch-cultureel erfgoed of het studentenleven aan de UvA ondersteunen, komen in aanmerking voor subsidie.

Aanvullende bijdrage

De subsidie is een aanvullende bijdrage en is bedoeld voor projecten die niet betaald kunnen worden vanuit de reguliere universitaire financiering. De hoogte van de bijdrage wordt voor elk project afzonderlijk bepaald.

Het Amsterdams Universiteitsfonds keert de toegekende subsidie voor aanvang van het project uit. Naderhand dien je een verslag en de financiële eindafrekening van het project in te leveren zodat wij onze donateurs kunnen inlichten over de bestedingen vanuit het fonds en het project eventueel kunnen opnemen in de nieuwsbrief en het jaarverslag van het Amsterdams Universiteitsfonds.

Niet in aanmerking komen aanvragen voor productiekosten van publicaties als tijdschriften, proefschriften, wetenschappelijke uitgaven en feestbundels. Aanvragen voor projecten die langs andere wegen worden gefinancierd (bijvoorbeeld via reeds toegezegde fondsen of sponsoring) worden evenmin in behandeling genomen.

Aanvraag indienen

De aanvraag moet zijn voorzien van de gevraagde informatie. Onvolledige aanvragen worden afgewezen. Voor het aanvragen van een subsidie voor studentenprojecten geldt de volgende deadlines:

 • 1 maart (aanvang project tussen 1 mei en 31 juli); 
 • 1 juni (aanvang project tussen 1 augustus en 31 oktober);
 • 15 september (aanvang project tussen 1 november en 31 januari); 
 • 15 november (aanvang project tussen 1 februari en 30 april). 

Dien de aanvraag in via het formulier. 

Hoe aanmelden? Checklist aanvraag projectsubsidie studenten

Aanvragen worden alleen behandeld als ze zijn voorzien van alle gevraagde informatie. Zorg voor een volledig ingevuld aanmeldformulier met alle vereiste bijlagen. Gelieve deze bijlagen als PDF in te sturen. 

De aanvraag moet zijn voorzien van:

 • een gespecificeerde begroting;
 • een subsidievraag met motivatie, ondertekening en datering. In de motivatiebrief legt de aanvrager uit waarom het project ten goede komt aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de UvA en/of haar studenten;
 • een projectomschrijving met duidelijke beschrijving van (de rol van) deelnemende partij(en) en een (voorlopig) programma;
 • een persoonlijke, op het project toegespitste, aanbevelingsbrief van één of meer docenten.

Eisen aan het verslag

In het verslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • omschrijving doel van het project (contacten leggen met andere studenten, bedrijfsbezoek, workshops volgen);
 • academische meerwaarde van project;
 • academische contacten (medestudenten, docenten, et cetera);
 • beantwoordde het project aan de doelstelling?;
 • eventueel vervolg: wat gebeurt er met bevindingen?

Het verslag mag maximaal drie A4 of 1.400 woorden beslaan. 

Insturen

Stuur het verslag binnen drie weken na thuiskomst, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: universiteitsfonds@uva.nl.

Aanmelden? 

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

13 februari 2018