Aanschaf vriendenboek uit de achttiende eeuw

De Bijzondere Collecties kan dankzij steun vanuit het universiteitsfonds het Album amicorum van Conrado Pestalozzi Camerling aanschaffen. Het achttiende-eeuwse vriendenboek van deze Amsterdammer is bijzonder uitgebreid en bevat veel informatie over het netwerk van de eigenaar.

Album amicorium

Een Album amicorum is een boekje waarin iemand vriendschapsbetuigingen verzamelde. De boekjes staan vol met persoonlijke teksten en illustraties die, op verzoek van de eigenaar van het album, werden geschreven door vrienden, collega's en leermeesters. 

Het Album amicorum van Conrado Pestalozzi Camerling bevat zo'n driehonderd bijdragen. Deze teksten zijn uitgebreid en gaan vaak vergezeld van illustraties. Camerling hield zijn album met grote toewijding bij: hij begon met het verzamelen in het eerste jaar van zijn studietijd en ging er na afsluiting van zijn studentenjaren mee door: de laatst gedateerde inscriptie stamt uit het jaar van zijn overlijden. 

Uitgebreid netwerk

Dit soort boekjes helpen bij het in kaart brengen van netwerken. Daarnaast bevatten ze een neerslag van de wetenschappelijke focus, de godsdienstige en politieke overtuigingen en de literaire smaak van de eigenaar en de kring waarin hij verkeerde. Ten slotte bevatten de albums vaak hoogkwalitatieve tekeningen en schilderwerk. 

Album amicorium

Het merendeel van de contribuanten aan dit album behoort tot de fine fleur van Amsterdam en overig Holland. Onder hen bevinden zich de admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819), de Amsterdamse hoogleraar filologie en dichter Pieter Burman junior (1713-1778) en de Amsterdamse rechtsgeleerde Hendrik Constantijn Cras (1739-1820), beheerder van de bibliotheek van het Athenaeum Illustre. 

Het album van Camerling bevat verder vijftig beeldende bijdragen. Deze beelden zijn gemaakt in verschillende technieken en kunsthistorisch zeer interessant.

Amsterdams profiel

Alba amicorum uit Amsterdam zijn zeldzaam. Het album van de geboren en getogen Amsterdammer Camerling is qua omvang, inhoudelijke verscheidenheid en illustratieve rijkdom uniek. Het past heel goed binnen het collectieprofiel van de Bijzondere Collecties, waarin uitingen van Amsterdams cultureel leven een centrale plaats innemen. 

Het fonds draagt 4.385 euro bij aan de aanschafkosten van 17.500 euro.

Conrado Pestalozzi Camerling werd geboren in 1721 te Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Rinteln in Nedersaksen en verwierf daar in 1741 zijn bul. Terug in Amsterdam vervulde hij bestuurlijke functies. Hij overleed in 1781 en werd daar begraven in de Westerkerk. 

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

23 januari 2018