APPROVE Science Night voor promovendi

Op 13 april organiseert APROVE, de promovendivereniging van het AMC, mede met steun van het Amsterdams Universiteitsfonds de APPROVE Science Night. Het jaarlijkse symposium daagt jonge wetenschappers uit na te denken over de wetenschap vanuit een ander perspectief dan de eigen discipline. Het thema van dit symposium voor promovendi en postdoctoraal onderzoekers is dit jaar ‘Science after tomorrow’. 

Approve Science Night 18

Dit jaar staan de snelle ontwikkelingen in de wetenschap centraal. Welke ontwikkelingen lijken onmogelijk, maar zijn eigenlijk al dichterbij dan we denken? Waar liggen ethische grenzen? Waar liggen de gevaren van de soms onbegrensd lijkende mogelijkheden? 

Emmeke Aarts, Universitair Docent Methoden & Statistiek aan de Universiteit Utrecht, bespreekt de gevolgen van de toegenomen mogelijkheden bij dataverzameling en -vergelijking en adviseert wetenschappers om zich vaker te laten bijstaan door consultants om alle data te analyseren. Belle Derks, hoogleraar Psychologische perspectieven op organisatiegedrag binnen instituties aan de Universiteit Utrecht, spreekt over het Queen-Bee fenomeen in het bedrijfsleven, waarbij voor succesvolle vrouwen de lat voor zichzelf, en andere vrouwen steeds hoger leggen. 

Herman van der Kooij, hoogleraar Biomechenical Engineering aan de Universiteit Twente laat zien welke kennis samenkomt bij de ontwikkeling van exoskeletons, waarmee verlamde mensen zich weer zelfstandig kunnen bewegen. Jesse Veenvliet, onderzoeker bij het Max Planck Instituut in Berlijn, gaat in op ethische dilemma’s rond CRISPR, waarbij erfelijke ziektes via een aanpassing in de genitische code kunnen worden voorkomen.

Ruim 200 promovendi en postdoctoraal onderzoekers van AMC en VUmc nemen deel aan deze uitverkochte editie. Zij bespreken fascinerende nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, vegroten hun kritische blik op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en breiden hun netwerk uit.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

4 september 2018