Leerachterstand verdwijnt bij High Dosage Tutoring

De eerste resultaten van het pilot-onderzoek ‘Leerachterstanden bij kwetsbare jongeren opheffen’ zijn hoopgevend. Slecht scorende leerlingen die begeleid worden volgens de High Dosage Tutoring methode lopen hun achterstand in. Het onderzoek is een van de projecten van het Jaarfonds 2017 van het Amsterdams Universiteitsfonds en wordt uitgevoerd op het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West.

In de periode van september 2017-januari 2018 hebben 47 eerstejaarsleerlingen op het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West deelgenomen aan de interventiemethode ‘High Dosage Tutoring’ op het gebied van rekenen. ‘De leerlingen hebben bij aanvang van het voortgezet onderwijs een leerachterstand opgelopen van 1,5 tot 4 jaar ten opzichte van het landelijk referentieniveau’, licht socioloog Bowen Paulle toe. ‘De leerlingen krijgen elke dag onder schooltijd een lesuur extra rekenles van een vaste tutor in een 2-op-1 setting. De tutoren houden contact met de ouders en begeleiden de leerlingen ook op sociaal-emotioneel gebied.’

Bowen Paulle

De extra rekenles wordt gegeven in klassen van vmbo-niveau, praktijkonderwijs en een EOA-klas (Eerste Opvang Anderstalingen). Vijf maanden na de start van de eerste tutorles, heeft de experimentele groep zich spectaculair ontwikkeld in vergelijking met de controlegroep. Paulle: ‘Het programma heeft positieve effecten op de rekenvaardigheden van de leerlingen. Op de taalloze rekentoets bereikt de experimentele groep uit het praktijkonderwijs zelfs het niveau van de controlegroep uit het vmbo (vmbo-basis). Ze hebben een flinke stap gezet. Deze resultaten laten de enorme mogelijkheden zien van de tutorlessen, en ook van het potentieel van de leerlingen zelf.’ 

High Dossage Tutoring werkt

De groene delen van de diagrammen laten de groei zien tussen september 2017 (voorafgaand aan de tutorlessen) en februari 2018 (na afloop van de tutorlessen), waarbij HDT staat voor High Dossage Tutoring en 1F het gewenste startniveau op het vmbo is

Gezien de korte looptijd (de reguliere looptijd is één schooljaar) zijn de effecten groot. Ook vergeleken met andere onderwijsinterventies laat dit project voor de rekentoets een groot effect zien. ‘De resultaten suggereren dat bij de reguliere looptijd van het project, een volledig schooljaar, de vmbo-basis leerlingen hun leerachterstand kunnen inhalen. Ook leerlingen uit het praktijkonderwijs zouden een eind in de richting van het gewenste startniveau op het vmbo (ook wel 1F-niveau genoemd) moeten kunnen komen. Deze cijfers laten zien dat het niet te laat is om het tij te keren voor kansarme leerlingen en kansenongelijkheid tegen te gaan.’

Dit project was een van de doelen van het Jaarfonds 2017. Voor toegepast onderzoek zoals dit, is doorgaans weinig financiering beschikbaar. Wanneer de resultaten echter positief zijn zal de onderzoeker via reguliere kanalen financiering kunnen aanvragen. Zo fungeert steun van het universiteitsfonds als vliegwiel.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

21 juni 2018