Volkert van der Willigenbeurs

Elk jaar worden vanuit het Volkert van der Willigenfonds twee beurzen uitgereikt aan talentvolle studenten. De beurzen richten zich op het onderzoekgebied Ecologie en Astroparticle Physics. Beide beurzen zijn 3.000 euro groot.

2016

Janna Goldstein zal de beurs inzetten tijdens haar promotieonderzoek aan de University of Birmingham. Daar zal ze onderzoek doen naar het meten van zwaartekrachtsgolven met behulp van pulsars. 

Julia Heinen gebruikt de beurs voor haar onderzoek naar de zadenverspreiding door fruiteters op Mauritius. Met het onderzoek levert ze een bijdrage aan de bescherming en het behoud van de inheemse flora en fauna op Mauritius. Voor haar onderzoek zal ze effectief gebruik maken van haar contacten met lokale en Engelse onderzoeksgroepen die op Mauritius actief zijn, waaronder de Durrell Wildlife Conservation Trust.

2015

Fee Smulders gebruikt de Volkert van der Willigenbeurs voor haar onderzoek 'Does turtle grazing facilitate seagrass invasion?' naar de zeegrasvelden in Bonaire. In de Caribische Zee woekert een invasieve soort zeegras ten koste van de inheemse soort. Fee wil onderzoeken of de begrazing door de zeeschildpad gevolgen heeft voor de competitie tussen de twee soorten zeegras.

Jakob van den Eijnden kan dankzij de Volkert van der Willigenbeurs de winterconferentie van de American Astronomical Society bezoeken. Deze conferentie is gericht op alle aspecten van de astrofysica. Jakob wil diverse workshops volgen, zijn masteronderzoek presenteren en zich te oriënteren op interessante onderzoeksgebieden voor zijn PhD.

2014

Lars Aalsma ontvangt de Volkert van der Willigenbeurs om zijn onderzoekswerk voor de master te kunnen verrichten bij het Institute for Theoretical Physics van de UvA. Aalsma’s onderzoek richt zich op de fenomenologie van de kosmische achtergrondstraling. Tijdens zijn onderzoek zal hij een conferentie bezoeken of enige tijd meelopen bij een gerenommeerde onderzoeksgroep.

Isabelle van der Ouderaa ontvangt de Volkert van der Willigenbeurs voor haar onderzoek ‘Unravelling the demographic drivers of Manta Ray (Manta alfredi) population dynamics using Integral Projection Models (IPMs)’. Van der Ouderaa doet in Mozambique onderzoek naar de plaatselijke populatie van mantaroggen. De daar verzamelde data wordt gebruikt voor het maken van een ‘Integral Projection Model’ dat het mogelijk maakt te bepalen wat de belangrijkste fase is in de levenscyclus van een soort.

2013

Laura van der Schaaf ontvangt de Volkert van der Willigenbeurs voor onderzoek op het gebied van de (astro-)deeltjesfysica. Zij behoort binnen de master Gravitation Astroparticle Physics (GRAPPA) tot de top van de studenten en verrichtte onderzoek bij DESY, het Duitse nationale laboratorium voor hoge-energiefysica. Van der Schaaf doet onderzoek naar straling die vrijkomt bij het exploderen van sterren, supernova’s genaamd. Daarvoor gebruikt zij gegevens die neutrinotelescopen zoals KM3NeT in de Middellandse Zee opleveren. Zij wil de beurs gebruiken voor het bijwonen van een workshop over gravitatiegolven of neutrinofysica.

Chris Tyson, student Ecology and Evolution, ontvangt de Volkert van der Willigenbeurs en kan zo een semester meedraaien met de Oxford Navigation Group van de Universiteit van Oxford om zeevogelgedrag te bestuderen. De Oxford Navigation Group doet onderzoek naar het vlieggedrag van vogels. Individuele vogels worden uitgerust met een gps-volgsysteem. Zo krijgen onderzoekers inzicht in het leven van deze vogels en leren ze hoe die navigeren. ‘Het werken bij deze onderzoeksgroep heeft mij inzicht gegeven in de problemen die onderzoekers tegenkomen. Deze problemen variëren van het omgaan met de volgsystemen tot het verwerken van een schat aan informatie over de vliegbewegingen.’

2012

Suzanne Klaver kan met de Volkert van der Willigenbeurs haar zoektocht naar lang levende nieuwe deeltjes bij de LHCb-detector bij nucleair onderzoekscentrum CERN voortzetten. Klaver studeert Astronomy and Astrophysics aan het Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek van de UvA en Particle and Astroparticle Physics aan het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef). In 2011 is ze al voor een periode van enkele maanden te gast geweest aan het internationale onderzoekscentrum CERN te Genève. De beurs maakt het mogelijk om haar masterscriptie op het gebied van Astroparticle Physics af te ronden en daarvoor weer enige tijd bij CERN door te brengen.

2011

Hedwig Ens gebruikt de Volkert van der Willigenbeurs voor een onderzoek naar de wijze waarop evolutionaire en ecologische processen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. In haar onderzoek onderwerpt Hedwig verschillende populaties van de bollenmijt Rhizoglyphus robini aan verschillende milieu-regimes. Zij zal haar onderzoek uitvoeren aan de Division of Biology van het Imperial College te Londen.

2010

Koen Oussoren zet de Volkert van der Willigenbeurs in voor een stage bij ATLAS, een van de detectoren van CERN in Genève. Het doel van ATLAS is het vinden van het Higgs-deeltje, waarvan het bestaan al sinds de jaren zeventig wordt voorspeld maar dat nog steeds niet is aangetoond.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

21 juni 2017