Bijzondere leerstoelen

Stichtingen, verenigingen of bedrijven kunnen een bijzondere leerstoel vestigen. Een bijzondere leerstoel is bedoeld om het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek op een specifiek terrein te bevorderen.

De bijzondere leerstoel kan worden aangevraagd voor een aandachtsgebied dat bij de universiteit ontbreekt. Belangrijke voorwaarden zijn dat het thema worden gezien als een verrijking van het palet van de universiteit en de verwachting dat er genoeg belangstelling voor het onderwijs op dit gebied te verwachten is.

Vanwege de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds zijn de volgende bijzondere leerstoelen aan de UvA ingesteld:

  • Geschiedtheorie en geschiedenis van de Geschiedschrijving (Romein-leerstoel), bekleed door dhr. prof. dr. Wyger Velema.
  • Invloed van Romeins recht op verschillende Europese rechtsstelsels (Conrat-leerstoel), bekleed door dhr. prof. dr. Rick Verhagen.
  • De Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500), bekleed door dhr. prof. dr. Jos Biemans.
  • De Geschiedenis van het Joodse Boek, bekleed door dhr. prof. dr. Emile Schrijver.
  • Amsterdam-China Logic Chair, bekleed door mw. prof. dr. Fenrong Liu.
  • Hoge-energie-emissie van melkwegstelsels, bekleed door dhr. prof. dr. Marat Gilfanov.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

18 juni 2018