Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is belangrijk voor universitair onderwijs en onderzoek én voor de maatschappij. Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt met diverse projecten de aanschaf, restauratie en ontsluiting van erfgoed mogelijk.

Herinrichting Griffiekamer: € 25.000

Het Allard Pierson Museum is gevestigd in het voormalige hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank, aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam. Het gebouw is gebouwd tussen 1865 en 1869 en werd in 1915 verder uitgebreid. In 1922 ontwierp architect F.A. Warners enkele ruimtes van de bank, waaronder de Griffiekamer. Deze kamer is met een bijdrage uit het universiteitsfonds in oude glorie hersteld, compleet met het door Warners ontworpen meubilair en lampen.

Digitaliseren van de collectie Armeense boeken: €7.500

Amsterdam was in de Gouden Eeuw hét centrum voor de Armeense boekdrukkunst. Van de vele Armeense boeken die toen zijn gedrukt, bevinden zich ruim 200 kostbare werken bij de Bijzondere Collecties van de UvA. Een groot deel van deze collectie is met steun van het Amsterdams Universiteitsfonds digitaal ontsloten en toegankelijk gemaakt via internet. Zo kan een groter publiek deze collectie vinden en raadplegen. Dit project vindt plaats vanwege een tentoonstelling over 500 jaar Armeense boekdrukkunst.

Aanschaf collectie van cartografen Covens en Mortier: € 15.000

Het Zeeuwse Covens en Mortier (1721-1866) was de grootste cartografische uitgeverij in Nederland in de achttiende eeuw. De aanschaf van deze kaartencollectie vormt een wezenlijke aanvulling op de grote clusters cartografisch materiaal van deze uitgever die al bij de Bijzondere Collecties aanwezig zijn.

Iconographia Zoologica: € 25.913

De Iconographia Zoologica is een unieke verzameling van schitterende zoölogische prenten, ondergebracht in de negentiende-eeuwse Artisbibliotheek. Om deze collectie te bewaren en ontsluiten voor toekomstige generaties, is digitalisering van de prenten noodzakelijk. Mede dankzij donaties aan het Amsterdams Universiteitsfonds is dat nu mogelijk.

Gipsenbeeldencollectie Allard Pierson Museum: € 11.721

Dit project maakt de fotografie en digitale ontsluiting van de unieke gipsenbeeldencollectie van het archeologisch museum van de UvA mogelijk. Een 3D-beeldbank maakt de beelden via internet wereldwijd toegankelijk.

Bijzondere Collecties: € 25.322

Diverse werken uit de Bijzondere Collecties zijn met dit bedrag gedigitaliseerd en voor een groter publiek ontsloten. Eén daarvan is een uniek handschrift van De bello Gallico van Julius Caesar (50 – 40 v Chr.), dat begin achttiende eeuw aan de Universiteitsbibliotheek is geschonken door koopman Jan Six.

Andere gedigitaliseerde werken zijn de zeldzame eerste editie van de Systema naturae, sive Regna tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera, & species van C. Linnaeus (1735); de met de hand gekleurde Hortus Cliffortianus van Carolus Linnaeus (1737); de in achttiende-eeuwse wapenband gebonden, met de hand gekleurde Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaemsche insecten van Maria Sybilla Meriaen (1719).

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

4 september 2018