Onderzoek

Aan de Universiteit van Amsterdam vinden tal van bijzondere onderzoeksprojecten plaats die zonder aanvullende financiering vanuit het Amsterdams Universiteitsfonds geen doorgang zouden vinden.

Digitalisering oude boeken: € 28.000

De UvA digitaliseert in een unieke samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en GoogleBooks 100.000 boeken van voor 1874. De digitale kopieën van deze bijzondere boeken komen voor onderzoekers en publiek beschikbaar via de openbare platforms GoogleBooks en Delpher. De uitbreiding van het digitale aanbod vormt bovendien prachtig materiaal voor de Digital Humanities. Voor deze vorm van geesteswetenschappelijk onderzoek worden technieken uit de informatica toegepast op bronnen uit de geesteswetenschappen. 
Lees verder

Primaire bronnen over auteursrecht: € 15.000

Het internationale project ‘Primaire bronnen over auteursrecht’ inventariseert belangrijke documenten uit de geschiedenis van het auteursrecht. Hierdoor maakt het verder onderzoek mogelijk naar de Nederlandse auteursrechtgeschiedenis. Het bedrag betrof een bijdrage  voor het digitaliseren, het vertalen en wetenschappelijk becommentariëren van  vijftig kerndocumenten uit de geschiedenis van het Nederlandse auteursecht.

Documentaire over Joekagiren: € 5.000

De aan de UvA verbonden slaviste en taalkundige Cecilia Odé doet onderzoek naar de Joekagiren, een Siberisch toendravolk waarvan de unieke taal en cultuur onder druk staan door de toenemende globalisering en klimatologische veranderingen. De subsidie draagt bij aan de totstandkoming van de documentaire ‘Stemmen uit de toendra’, die over het onderzoeksproject wordt gemaakt.

Bepaling bloedsamples ABCD-project: € 15.000

De ABCD-studie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) onderzoekt hoe de leefstijl en -omstandigheden van de moeder tijdens en na de zwangerschap de gezondheid van het kind beïnvloeden, met als doel de gezondheidsverschillen tussen kinderen van verschillende bevolkingsgroepen te verkleinen. Met het onderzoek van bloedsamples wordt gekeken naar onderliggende mechanismen rond obesitas.

Geschiedenis Hollandsche Schouwburg: € 10.000

Over de geschiedenis van de Hollandsche Schouwburg en het gebouw is veel bekend, maar weinig vastgelegd. Dit onderzoeksproject brengt daar verandering in. Met deze bijdrage wordt een deel van het onderzoek gefinancierd naar personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Hollandsche Schouwburg.

Promotiefonds Voortgezet Onderwijs: € 38.900 

Het Promotiefonds Voortgezet Onderwijs is ingesteld naar aanleiding van het advies ‘LeerKracht’ van de commissie Rinnooy Kan. Doel is docenten uit het voortgezet onderwijs in staat te stellen zich exclusief te richten op de voltooiing van hun proefschrift aan de UvA, en daarmee het academisch gehalte van het onderwijs te verhogen. Dat kan met een vervangingssubsidie van € 10.000, of met onbetaald verlof. Zo’n verlof kost vanwege doorbetaling van lasten ongeveer € 1.200 per maand.

Aanschaf heliostaat FNWI: € 19.163

Een heliostaat is een instrument waarmee beelden van de zon ‘live’ op een scherm kunnen worden geprojecteerd. Het apparaat bestaat uit een ingenieus spiegel- en lenzensysteem dat een haarscherp beeld van de zon kan projecteren. Astronomische waarnemingen als zonnevlekken, fakkelvelden of granulatie zijn duidelijk te zien. Met het bezit van een heliostaat kan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) haar positie op het gebied van de sterrenkunde verder versterken.

Interactieve Patiënten Simulatie: € 16.827

De Interactieve Patiënten Simulatie is een door het Academisch Medisch Centrum (AMC) ontworpen computersimulatie waarmee studenten virtuele patiënten kunnen behandelen. De giften worden aangewend om studiebeurzen te creëren voor studenten Geneeskunde en Medische informatiekunde, ook wordt geld gebruikt om het programma te verbeteren.

De Biografie van Amsterdam: € 14.102

De hulp van donateurs van het Amsterdams Universiteitsfonds heeft bijgedragen aan een verbetering van de kwaliteit van de films en de aankoop van extra materiaal voor het realiseren van de films voor de Biografie van Amsterdam. Mede door deze bijdrage worden in 2011 tien documentaires met als thema de Tweede Wereldoorlog gemaakt. De films hebben in het oog springende onderwerpen zoals Het Parool, de Nationale Jeugdstorm, portretten van Leo Horn en Ed van Thijn en de internering van NSB’ers en andere ‘foute’ Nederlanders.

Centrum voor Milieurecht: € 3.044

Het Centrum voor Milieurecht organiseert expertmeetings waarin wordt gezocht naar creatieve oplossingen voor juridische impasses op het gebied van milieuproblematiek en klimaatverandering.

Onderzoek Nederlandse Gebarentaal: € 4.950

Om de vraag te beantwoorden hoe dove kinderen Nederlandse Gebarentaal (NGT) leren, worden al jarenlang opnamen gemaakt van NGT-sprekers in de leeftijd van zes maanden tot acht jaar. Transcripties van deze opnamen geven inzicht in de taalontwikkeling. Met steun van het Amsterdams Universiteitsfonds kan een aantal opnamen nu worden getranscribeerd.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

25 mei 2016