H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs

De H.K. Nieuwenhuisprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een schrijver van een economische of bedrijfskundige scriptie van uitmuntende kwaliteit. Scripties worden beoordeeld op academische kwaliteit, originaliteit, leesbaarheid en sociale relevantie.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.250 euro. De prijs is genoemd naar alumnus economie Herman Karel Nieuwenhuis, en wordt uitgereikt door de Kring van Amsterdamse Economen, aangesloten bij de Amsterdamse Universiteits-Vereniging.

Meer informatie over de prijs en deelname staat op de website van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Prijswinnaars

2014

Cara Ebert (MSc Economics) en Joep Lustenhouwer (MSc Econometrics) hebben de H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs gewonnen. Cara Ebert won de prijs met haar scriptie 'Nature or Nurture: evidence from Indonesia'. Zij werd tijdens het schrijven begeleid door Erik Plug. Joep Lustenhouwer (MSc Econometrics) won de prijs met de scriptie 'Inflation Targeting under Heterogeneous Expectations'. Joeps scriptiebegeleider was Cars Hommes. De winnende scripties hebben volgens het juryrapport de hoogste scores gekregen voor de relevantie van de onderzoeksresultaten en het innovatieve karakter van de onderzoeksvraag.

2013

Bart Staats ontvangt de H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs voor zijn masterscriptie voor de opleiding Economics. Staats schreef zijn scriptie, getiteld ‘The effect of WTO membership on trade flows: the difference for developed countries, developing countries and the Least Developed Countries’, onder begeleiding van dr. Veestraeten. De scriptie heeft volgens het juryrapport de hoogste scores gekregen voor de relevantie van de onderzoeksresultaten alsook voor het innovatieve karakter van de onderzoeksvraag.

2012

Brittany Tarufelli en Andrew Zeelte ontvangen beiden de H.K. Nieuwenhuis scriptieprijs. Zij delen het prijzengeld. Tarufelli ontvangt de prijs voor haar scriptie ‘Early outcomes of Say on Pay Compliance: When does Say on Pay Matter?’ en Zeelte voor zijn scriptie ‘Explaining the Favourite-Longshot Bias in Tennis: An Endogenous Expectations Approach’. Beide scripties zijn van hoog niveau en zijn volgens de jury met slechts kleine aanpassingen klaar voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften.

2011

Anne Leber krijgt de H.K. Nieuwenhuis scriptieprijs uitgereikt voor haar scriptie ‘Exchange rate regimes and the crisis of 2008-2009 in Central and Eastern Europe’. De belangrijkste conclusie uit haar onderzoek is dat landen met een vaste wisselkoers vóór de crisis sneller groeiden dan landen met een flexibele wisselkoers en ook tijdens de crisisjaren beter presteren. De jury concludeert dat Leber onder begeleiding van Dirk Veestraeten een volwassen scriptie heeft geschreven met een heldere en overtuigende schrijfstijl. Het literatuuroverzicht, het empirische vooronderzoek en de regressieanalyse zijn van een zeer goed niveau.

2010

De H.K. Nieuwenhuisprijs is gewonnen door Frank van Berkum (Actuariële wetenschappen). Zijn scriptie is getiteld ‘Onderzoek naar een nieuwe tarifering voor autoverzekeringen. Een analyse van de portefeuille van Bruns ten Brink Assuradeuren B.V.’ Van Berkum ontwikkelt een model voor de afzonderlijke risicocomponenten, waarbij hij generalized linear models voor claimfrequentie en claimhoogte combineert met Bayesiaanse methoden ter bepaling van de relatieve premies (de premies ten gevolge van het schadeverleden van de klant). Het resultaat is volgens de jury een prettig leesbare, theoretisch goed gefundeerde en tegelijkertijd praktisch zeer goed toepasbare scriptie.

Over Herman Karel Nieuwenhuis

Herman Karel Nieuwenhuis was in 1929 de eerste student die cum laude afstudeerde in de Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn overlijden in 1982 is de stichting H.K. Nieuwenhuis Memorial Fund opgericht, met als doel de economische wetenschap en studie te bevorderen met het regelmatig toekennen van scriptieprijzen.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

1 februari 2016