Prijzen

Enkele deelfondsen binnen het Amsterdams Universiteitsfonds reiken prijzen uit. Er zijn diverse prijzen voor studenten die een uitmuntende scriptie hebben geschreven. Ook zijn er prijzen voor studenten en alumni met bijzondere verdiensten.

AUV-scriptieprijs Europese studies

De beste afstudeerscriptie van de opleiding Europese studies wordt elk jaar beloond met de AUV-scriptieprijs Europese studies. 

H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs

Jaarlijks worden er twee scripties beloond met de H.K. Nieuwenhuisprijs. Een is voor de schrijver van de beste economische scriptie en de ander is voor de schrijver van de beste bedrijfskundige scriptie.

Isaac Roet Prijs

De Isaac Roet Prijs wordt toegekend aan een student of alumnus van de Amsterdam Business School die met zijn projectplan de overtuigingen van Isaac Roet uitdraagt.

Jan van Luxemburg Prijs

Het Jan van Luxemburg Programma organiseert activiteiten rond lezen en voorlezen en wil de aandacht vestigen op mensen en organisaties die de liefde voor lezen verspreiden.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

22 december 2015