Studentenprojecten

De studietijd is niet alleen een academische, maar ook een persoonlijke ontdekkingsreis. De ontwikkeling buiten de collegebanken draagt eraan bij. Daarom ondersteunt het Amsterdams Universiteitsfonds initiatieven die het studentenleven verrijken.

Boulderblok: € 35.000

Het Universitair Sport Centrum (USC) beschikt over uitgebreide sportfaciliteiten. Mede dankzij eerdere steun van het universiteitsfonds is er al langer een spectaculaire binnenklimmuur. Met het nieuwe boulderblok bij de locatie op het Science Park Amsterdam biedt het USC studenten de mogelijkheid ook buiten te klimmen. De benodigde middelen komen uit het jaarfonds en uit een eigen sponsoractie van het USC.

Repetitieweekend Sweelinck-orkest: € 2.650

Het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck verzorgt elk jaar twee concertreeksen. Een repetitieweekend op locatie is voor het orkest van groot belang, om het spelniveau en groepsgevoel te bevorderen. Uit het Jaarfonds wordt bijgedragen in de kosten van dit jaarlijkse repetitieweekend.

Pianolift voor CREA: € 3.169

CREA, het cultureel studentencentrum van de UvA en de HvA, krijgt een bijdrage voor de aanschaf van een hydraulische lift om piano’s op het podium te krijgen.

Bètabrugtraject: € 34.670 

Het Amsterdams Universiteitsfonds ondersteunt jonge, vaak allochtone, aankomende studenten die het talent hebben voor een bètaopleiding maar de juiste vooropleiding missen. Het Bètabrugtraject stoomt hen klaar voor een universitaire bètaopleiding.

UvA-Orkest J.Pzn. Sweelinck: € 12.606

Het UvA-Orkest J.Pzn. Sweelinck is het oudste symfonieorkest van Amsterdam, dat musicerende studenten de mogelijkheid biedt hun muzikale talenten op hoog niveau te ontplooien. In 2009 viert het een lustrum en studeert het orkest de 40e symfonie van Mozart in, onder leiding van dirigent Harmen Cnossen. Ook maakt het een lustrumtournee naar China in de zomer van 2009.

CREA: € 8.741

CREA kan met de middelen die donateurs van het Amsterdams Universiteitsfonds opbrengen twee multimediacomputers aanschaffen. Met deze state of the art apparatuur kunnen studenten montagewerk verrichten tijdens de cursus Video en multimedia. Ook schaft Crea teken- en beeldhouwmateriaal aan, zoals ezels en beeldhouwblokken, en gaat CREA over tot de aankoop van een beamer, waarmee presentaties en video’s kunnen worden geprojecteerd. 

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

4 september 2018