Wat doen donateurs?

Donateurs van het Amsterdams Universiteitsfonds maken met giften extra voorzieningen voor de wetenschap en studenten mogelijk. Zij zorgen dat de Universiteit van Amsterdam een inspirerende omgeving blijft waarin studenten en onderzoekers zich blijven ontwikkelen.

Het universiteitsfonds geeft subsidies voor onderzoek, erfgoedbehoud en studentenvoorzieningen, verstrekt reis- en studiebeurzen, maakt diverse prijzen mogelijk en onderhoudt enkele bijzondere leerstoelen. Elke bijdrage geeft studenten én onderzoekers de kans hun talenten verder te ontwikkelen. Zo maakt iedere donateur iets bijzonders mogelijk. 

Vorig jaar kende het universiteitsfonds een miljoen euro toe aan begunstigden. 

 • Prijzen

  Enkele deelfondsen binnen het Amsterdams Universiteitsfonds reiken prijzen uit. Er zijn diverse prijzen voor studenten die een uitmuntende scriptie hebben geschreven. Ook zijn er prijzen voor studenten en alumni met bijzondere verdiensten.

  Lees verder
 • Onderzoek

  Aan de Universiteit van Amsterdam vinden tal van bijzondere onderzoeksprojecten plaats die zonder aanvullende financiering vanuit het Amsterdams Universiteitsfonds geen doorgang zouden vinden.

  Lees verder
 • Reis- en studiebeurzen

  Studenten die een deel van hun studie in het buitenland volgen kunnen een reisbeurs aanvragen. Ook steunt het universiteitsfonds studieverenigingen die een reis organiseren en talentvolle buitenlandse studenten die voor hun studie naar de UvA komen.

  Lees verder
 • Bijzondere leerstoelen

  Stichtingen, verenigingen of bedrijven kunnen een bijzondere leerstoel vestigen. Een bijzondere leerstoel is bedoeld om het wetenschappelijk onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek op een specifiek terrein te bevorderen.

  Lees verder
 • Studentenprojecten

  De studietijd is niet alleen een academische, maar ook een persoonlijke ontdekkingsreis. De ontwikkeling buiten de collegebanken draagt eraan bij. Daarom ondersteunt het Amsterdams Universiteitsfonds initiatieven die het studentenleven verrijken.

  Lees verder
 • Cultureel erfgoed

  Cultureel erfgoed is belangrijk voor universitair onderwijs en onderzoek én voor de maatschappij. Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt met diverse projecten de aanschaf, restauratie en ontsluiting van erfgoed mogelijk.

  Lees verder