Bepaal zelf uw doel

Wilt u een schenking doen voor een specifiek academisch doel? Dat kan via het Amsterdams Universiteitsfonds. U bepaalt zelf hoeveel u geeft, waar uw gift aan besteed wordt en onder welke voorwaarden dat gebeurt. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Vestig uw eigen Fonds op Naam

Een Fonds op Naam is een apart fonds binnen het Amsterdams Universiteitsfonds, waarmee u een zelfgekozen academisch doel ondersteunt. U bepaalt het doel, de voorwaarden en de naam van het fonds: uw eigen naam, of bijvoorbeeld die van een dierbare. 

Het Fonds op Naam kent een ondergrens van 50.000 euro. Een Fonds op Naam kan worden ingesteld bij leven of per testament en kent een fiscaal gunstige constructie.

Een Fonds op Naam kan alleen worden ingesteld als er binnen de Universiteit van Amsterdam behoefte is aan een soortgelijk fonds.  

Draag bij aan een bestaand fonds

Als u zich herkent in de doelstelling van een bestaand Fonds op Naam, dan kunt u er ook voor kiezen dit fonds van extra middelen te voorzien. Het Amsterdams Universiteitsfonds beheert ruim zestig deelfondsen. In het fondsenoverzicht kunt u zien welke doelen deze fondsen steunen.

Overige doelen

Heeft u een doel voor ogen waarvoor nog geen fonds bestaat, en denkt u aan een ander soort schenking dan een Fonds op Naam? Neem dan contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden om uw gift ten goede te laten komen aan het doel van uw keuze. We staan u graag te woord.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

12 juni 2017