Uniek economisch onderzoek mogelijk maken

Voortleven in de wetenschap

Hans Diesbergen (1924-2017) laat bij zijn overlijden circa 2,8 miljoen euro na aan het Amsterdams Universiteitsfonds. Dankzij zijn nalatenschap leeft zijn passie voort en kan een nieuwe generatie onderzoekers en studenten zich ontwikkelen en waardevolle bijdragen leveren aan de samenleving.

Diesbergen studeert Economie aan de Universiteit van Amsterdam en haalt zijn bul in 1954. Nadat hij een aantal jaar heeft gewerkt in het bedrijfsleven komt hij in 1965 bij de UvA in dienst. Hij vervult in de loop der jaren verschillende functies bij de Universiteitsbibliotheek (UB), vooral bij de afdeling Economie. Ook is hij korte tijd adjunct-directeur van de UB. 

Na zijn pensionering reist Diesbergen veel. In de Verenigde Staten en Canada investeert hij onder meer in de winning van grondstoffen en metalen. Hij is avontuurlijk ingesteld, bereid (financiële) risico’s te nemen en werkt intensief samen met onderzoekers op afgelegen locaties. In deze periode bouwt hij een aanzienlijk vermogen op. Zijn contacten in Nederland lijden niet onder zijn avonturen in Noord-Amerika. Hij bezoekt regelmatig academische terugkomdagen als de Universiteitsdag en de AUV-dag en blijft ook betrokken als lid van de Vrienden van de Universiteitsbibliotheek. 

In 2008, ruim 25 jaar nadat zijn vervroegde pensioen is ingegaan, neemt Diesbergen contact op met het Amsterdams Universiteitsfonds. Hij informeert naar de mogelijkheid om een substantieel deel van zijn erfenis voor dit fonds te bestemmen. Diesbergen heeft een sterk geloof in wetenschappelijk onderzoek en wil vooral onderwijs en onderzoek rond demografie en economische ontwikkeling ondersteunen. De beste manier om dat te doen is via een eigen Fonds op Naam: het Henri J. Diesbergen Fonds. Door het interdisciplinaire karakter van het onderzoeksveld kan dit fonds vanuit verschillende faculteiten worden aangesproken.

Henri J. Diesbergen Fonds

Uit het Henri J. Diesbergen Fonds kunnen toekenningen worden gedaan op het gebied van economische ontwikkeling en demografie, ten behoeve van:

  • lezingen en gastdocentschappen van prominenten uit wetenschap en maatschappij
  • prijzen voor wetenschappelijke prestaties
  • collectievorming en -uitbreiding, aanschaf van en abonnementen op relevante databestanden
  • promotieonderzoek
  • bijdrage in de reis- en verblijfkosten van studenten, promovendi en onderzoekers die voor studie, stage of onderzoek in het buitenland verblijven
  • financiële steun aan studentenorganisaties en onderdelen van de UvA die relevante activiteiten ontplooien of voorzieningen creëren.

Daarnaast kan het fonds worden aangesproken voor de ondersteuning van de algemene doelstellingen van het Amsterdams Universiteitsfonds.

Voor meer informatie over nalaten aan het Amsterdams Universiteitsfonds en een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Jochem Miggelbrink via universiteitsfonds@uva.nl.

Voortleven in de wetenschap 

Karel Dibbets - Film als essentieel onderdeel van de geschiedenis

Trudie Vervoort-Jaarsma - Het belang van reizen tijdens de studie 

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

28 februari 2019