Het belang van reizen tijdens de studie 

Voortleven in de wetenschap

Trudie Vervoort-Jaarsma (1929 - 2015) heeft bij testament een bedrag van ruim omstreeks vier miljoen euro nagelaten aan het Amsterdams Universiteitsfonds. Hiermee zijn twee fondsen ingesteld: het Madeleine Julie Vervoort Fonds en het mr. Julia Henriëtte Jaarsma-Adolfs Fonds. De erflater koos ervoor niet haar eigen naam te verbinden aan haar nalatenschap, maar haar dochter en moeder te eren.

Trudie Vervoort-Jaarsma is de langstlevende van de drie dochters van het spraakmakende juristenpaar Jaarsma-Adolfs uit het voormalige Nederlands-Indië. Sytze Jaarsma, telg uit een geslacht van herenboeren uit het Friese Wartena, studeert rechten en promoveert later op een onderzoek naar het grondrecht van de Europeanen in Nederlands-Indië. Julia Adolfs komt voort uit een Nederlands-Indische familie van gemengd bloed. In het verre Nederland volgt ze een rechtenstudie in Leiden. Terug in haar geboorteland wordt zij ‘de eerste vrouwelijke advocaat in Nederlandsch-Indië’, aldus De Indische Courant van 28 maart 1927. 

Julia Adolfs treedt toe tot het advocatenkantoor van Sytze Jaarsma, met wie zij trouwt en drie dochters krijgt. Vader Sytze is een studeerkamergeleerde, moeder Julia degene die naar buiten treedt, lezingen geeft en naam maakt als advocaat. Een voormalig rechter schreef in 1972 dat zij niet alleen de eerste vrouwelijke jurist in Nederlands-Indië was, maar ook de beste: ‘Zij was beslist een strafpleiter van formaat en de beste, die ik tijdens mijn lange carrière van bijna een halve eeuw heb ontmoet.’

Pas in 1961, als vele (Indische) Nederlanders de voormalige kolonie al lang hebben verlaten, komt Julia Adolfs naar Nederland. De drie meisjes Jaarsma, onder wie Trudie, zijn daar al eerder naartoe gestuurd om Indisch recht te studeren. Nadat zij tijdens hun jeugd drieënhalf jaar geïnterneerd zijn geweest in verschillende Japanse kampen is het voor hen geenszins eenvoudig om een bestaan op te bouwen in Nederland. Studeren mag van hun ouders, maar uitsluitend rechten, of eventueel geneeskunde of een ingenieursopleiding. 

Trudie Jaarsma begint braaf aan haar studie Indisch recht in Leiden en behaalt haar kandidaats. Pas daarna durft zij haar hart te volgen en Psychologie te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Zij trouwt met een vakgenoot, de reclamepsycholoog Elie Vervoort, en krijgt een dochter, Madeleine. Madeleine Vervoort, die net als haar moeder Psychologie studeert aan de UvA, heeft na haar studie een tijd lang een succesvolle carrière bij computerproducent IBM. Zij trouwt, blijft kinderloos, beëindigt haar huwelijk en wordt ziek. Madeleine overlijdt in 2010, 48 jaar oud. 

Mr. Julia Henriëtte Jaarsma-Adolfs Fonds 
Madeleine Julie Vervoort Fonds

Beide fondsen verlenen beurzen aan studenten en promovendi. Bij het naar Madeleine vernoemde fonds gaat het om reisbeurzen, uit het andere fonds kunnen ook subsidies worden verleend voor wetenschappelijk onderzoek, met name aan de Faculteit der Rechten. Reizen is een constante in de familie. Julia reisde zich een slag in de rondte om te kunnen studeren en ook Trudie was zich ervan bewust hoe belangrijk het kan zijn om voor je studie te moeten reizen. De rechtenfaculteit wordt vanzelfsprekend genoemd vanwege de professionele achtergrond van Julia Jaarsma-Adolfs.

Voor meer informatie over nalaten aan het Amsterdams Universiteitsfonds en een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Jochem Miggelbrink via universiteitsfonds@uva.nl.

Voortleven in de wetenschap 

Hans Diesbergen - Uniek economisch onderzoek mogelijk maken

Karel Dibbets - Film als essentieel onderdeel van de geschiedenis

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

28 februari 2019