Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Museum Vrolik breidt zijn collectie uit met de gebundelde werken van de Amsterdamse anatoom Lodewijk Bolk (1866-1930). Bolk wordt gezien als de belangrijkste anatoom van Nederland van de twintigste eeuw.

De Amsterdamse anatoom Lodewijk Bolk (1866-1930) wordt gezien als de belangrijkste anatoom van Nederland van de eerste decennia van de twintigste eeuw. Hij wist het vak, waarvoor aan het eind van de negentiende eeuw geen nieuwe wetenschappelijke inzichten of aspiraties golden, weer op de kaart te zetten. Met steun vanuit het universiteitsfonds kan Museum Vrolik de gebundelde werken toevoegen aan de collectie.

Lodewijk Bolk bracht met ruim 300 wetenschappelijke publicaties de anatomie weer terug in het centrum van het medische speelveld. Met de aanschaf van een bundeling van deze publicaties krijgt de collectie van Bolk binnen het museum meer context.

Nieuw elan

Bolk gaf het vakgebied anatomie nieuw elan door het medisch, wetenschappelijk én maatschappelijk relevant te maken. Op wetenschappelijk gebied publiceerde hij over menselijke evolutie, neuroanatomie en fysische antropologie. Op medisch gebied toonde hij aan dat gedegen anatomisch onderzoek en onderwijs nog steeds van belang waren voor medische specialismen als neurologie en chirurgie. Ook gaf hij met zijn onderzoek naar de embryonale en evolutionaire ontwikkeling van het gebit een belangrijke bijdrage aan de odontologie, een wetenschappelijke tak van de tandheelkunde. Hiermee droeg hij bij aan de verwetenschappelijking van en daarmee ook van de professionalisering van de tandheelkunde. 

Toen Bolk in 1930 overleed was de anatomie weer terug in het centrum van het medische speelveld. Bolks publicaties zijn aan het einde van zijn leven op eigen verzoek of als eerbetoon aan hem gebundeld en in een reeks uniforme banden gebonden. Dit was in die tijd niet ongebruikelijk. 
De editie die is aangekocht, is uniek doordat er tientallen brieven aan Bolk tussen de publicaties zijn gevouwen, gerelateerd aan afzonderlijke publicaties. In samenhang met de publicaties zijn ze van belang voor de geschiedenis van de Amsterdamse anatomie en in het bijzonder voor Museum Vrolik, dat Bolks belangrijkste materiele erfenis - zijn collectie - beheert.

Museum Vrolik

In Museum Vrolik staat de bouw en ontwikkeling van het menselijk lichaam centraal. De verzameling is opgebouwd van de late 18e eeuw tot en met het eerste kwart van de 20e eeuw, en toont niet enkel de normale bouw, maar ook vele afwijkingen. 

Over het Amsterdams Universiteitsfonds

Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt met steun van donateurs tal van bijzondere initiatieven mogelijk. Ook bijdragen?