Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Michiel van Kempen is als houder van de bijzondere leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren een autoriteit op het gebied van de taal en letteren in het Caraïbisch gebied. Dankzij een garantstelling van het Amsterdams Universiteitsfonds kan Van Kempen tot aan zijn emeritaat in 2024 de leerstoel vervullen.

(foto: Titia Hahne)

Van Kempen vervult de leerstoel met veel enthousiasme en commitment. Met zijn colleges haakt hij aan bij culturele evenementen in en rond de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. Hij legt verbindingen tussen generaties, landen, talen, tradities en perspectieven. Vanuit deze brugfunctie worden diverse actuele vraagstukken vanuit maatschappelijke invalshoeken bestudeerd. Zo lukt het Van Kempen om relevante ‘blinde vlekken’ en lopende ontwikkelingen te identificeren en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Kennisoverdracht, uitwisseling, bewustwording en artistieke vernieuwing zijn daarbij sleutelbegrippen.

De leerstoel Nederlands-Caraïbische letteren is inhoudelijk van bijzonder belang voor de Faculteit der Geesteswetenschappen, want hij maakt deel uit van een palet aan aanvullende voorzieningen op (post)koloniaal gebied, waartoe ook de bijzondere leerstoelen Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis (Margriet van der Waal) en Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis (Remco Raben) behoren.