Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het Amsterdams Universiteitsfonds heeft met het Jaarfonds ruim twee ton aan donaties bijeengebracht. Hiermee is voldoende geld opgehaald om de doelen van 2019 uit te voeren.

Met het Jaarfonds werft het Amsterdams Universiteitsfonds elk jaar onder alumni, medewerkers en vrienden van de UvA voor bijzondere projecten op de gebieden onderzoek, erfgoed, beurzen en studentenvoorzieningen. Projecten die zonder aanvullende financiering niet kunnen worden gerealiseerd. Het bedrag dat in 2019 is opgehaald is 207.000 euro. Naast de drie campagnedoelen kunnen ook enkele andere bijzondere initiatieven worden gerealiseerd.

Jan van de Streek (foto Mitchell van Voorbergen)

Fiscale Transparantie

Het onderzoek Fiscale Transparantie, waarmee Jan van de Streek zich richt op meer openheid in belastingafspraken tussen landen en grote wereldwijd opererende bedrijven, kan worden uitgevoerd. Met dit vierjarige onderzoeksprogramma wil Van de Streek het Europese besluitvormingsproces rond belastingconstructies nauwkeurig volgen. Als dat nodig mocht zijn, zal hij een beroep doen op de Europese transparantieverordening om toegang tot bepaalde documenten te verkrijgen.

Klaas van der Hoek (foto Mitchell van Voorbergen)

Het oudste boek van Amsterdam?

Klaas van der Hoek, conservator in het Allard Pierson, kan onderzoek doen naar mogelijkheden om oude documenten langdurig te tonen. Zo kan ook het oudste afschrift van De Bello Gallico, het boek waarin Julius Caesar verslag doet van de verovering van Gallië, in de nabije toekomst getoond worden aan een breder publiek. Het boek is een van de topstukken uit de collecties van het Allard Pierson. Vanwege de kwetsbaarheid en lichtgevoeligheid worden dit soort manuscripten zelden tentoongesteld. Nu de kennis op het gebied van conservering de laatste jaren sterk is toegenomen en nieuwe technieken zich ontwikkelen, wil een team van specialisten gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het veilig te exposeren.

Camila Puig Ibarra (foto Mitchell van Voorbergen)

Amsterdam Excellence Scholarships

Dankzij een Amsterdam Excellence Scholarship kan Camila Puig Ibarra de master Archival and Information Studies volgen aan de UvA. Met de kennis die zij opdoet wil zij het verleden ontrafelen met behulp van de nieuwste digitale technieken. De beurs is voor haar van onschatbare waarde: zij stelt haar in staat een studie te volgen die uniek is en wereldwijd hoog staat aangeschreven. De Amsterdam Excellence Scholarships zijn in het leven geroepen voor excellente studenten van buiten de Europese Unie. Voor deze groep studenten is een jaar studeren in Nederland zeer kostbaar. Zij betalen voor een master gemiddeld zeven keer zo veel als een Nederlandse student.

 

Jan van der Streek en Klaas van den Hoek vertellen over hun onderzoeken op de bijeenkomst ‘Een universiteitsfonds met impact’ op dinsdag 4 februari.