Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Unieke vorm van ervaringsonderwijs met de Amsterdam Law Clinics

Op het gebied van Clinic-onderwijs is de Amsterdam Law School de absolute koploper in Nederland. Met een toekenning uit het Paul F. van der Heijden Fonds heeft het Amsterdams Universiteitsfonds op substantiële wijze kunnen bijdragen aan het Clinic-onderwijs van de juridische faculteit. Deze unieke vorm van ervaringsonderwijs, waarbij geselecteerde masterstudenten werken aan echte zaken voor echte cliënten, kan immers alleen plaatsvinden met financiering uit eigen middelen.

Wat gebeurt er met de subsidie?

Met de ontvangen gelden is inmiddels Sofia Larriera Santurio als clinical teaching fellow aangesteld. Naast haar onderwijstaken begeleidt zij ook studenten van de Business & Human Rights Clinic. Daarnaast hebben - ook door bijdrage van het fonds - de Fair Work & Equality Law Clinic en de Business & Human Rights Clinic de capaciteit om per semester drie projecten te behandelen waaraan twaalf studenten kunnen deelnemen. Ook is een deel van de financiële middelen van het fonds bestemd voor het bekostigen van reizen voor studenten zodra het voor hen weer mogelijk is om naar het buitenland te gaan.

Leren door te doen

Elk semester werken in de Amsterdam Law Clinics drie tot vijf masterstudenten per groep aan een zaak onder begeleiding van een universitair docent of een externe professional met expertise op het desbetreffende gebied. De onderwerpen betreffen voornamelijk vraagstukken met een breder maatschappelijk belang en kunnen variëren van mensenrechten tot internationaal strafrecht/humanitair recht tot milieurecht en dierenwelzijn. En van anti-tabakscampagnes tot de woningmarkt, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het recht op een eerlijk proces. Zo werd er al onderzoek gedaan naar structurele juridische problemen van arbeidsmigranten die voor uitzendbureaus werken. En is er een samenwerking met studenten van de Javeriana University in Bogotá, Colombia om te kijken naar de juridische mogelijkheden om milieuvervuiling in het Amazonegebied - veroorzaakt door een oliebedrijf - aan te pakken.

Amsterdam Law Clinics

Amsterdam Law Clinics

De Amsterdam Law Clinics zijn in 2018 opgericht en maken deel uit van het initiatief van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid om in het onderwijsprogramma van de Amsterdam Law Practice ervaringsonderwijs structureel op te nemen in de masterfase van de rechtenopleidingen. Eerder organiseerde de faculteit al afzonderlijke clinics in de vorm van een International Law Clinic en een European Law Clinic. Met de oprichting van de Amsterdam Law Clinics als koepelorganisatie is het aanbod uitgebreid met de Fair Work & Equality Law Clinic, de Business & Human Rights Clinic, de Environmental Justice Clinic, de Fair Trials Clinic en de Criminal Justice Clinic. De belangstelling voor deze vorm van praktijkonderwijs is groot bij de studenten. Met een bijdrage van bijna 165.000 euro van het Amsterdams Universiteitsfonds kan Amsterdam Law Clinics deze vorm van onderwijs niet alleen consolideren, maar ook verder uitbreiden.

Het Paul F. van der Heijden Fonds

Het Paul F. van der Heijden Fonds is in 2008 door het College van Bestuur ingesteld bij het Amsterdams Universiteitsfonds ter ere van het afscheid van prof.mr. Paul van der Heijden als Rector Magnificus van de UvA. De doelstelling van het fonds is het verlenen van financiële steun aan studie en onderzoek van studenten aan de UvA in de vorm van een (gedeeltelijke) vergoeding van reis- en verblijfkosten, alsmede bekostiging van het professionaliseren en/of uitbreiden van wetenschappelijke activiteiten waarvoor geen reguliere middelen beschikbaar zijn.

Overweegt u ook om bij te dragen aan opmerkelijke wetenschap of onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliëtte Nieuwland via j.m.m.nieuwland@uva.nl of 06-28311768.