Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Steunt u het onderzoek Fiscale Transparantie?

Belastingontwijking door multinationals en de daarmee samenhangende belastingconcurrentie tussen landen vormen een internationaal probleem. Jan van de Streek richt zich met zijn onderzoeksprogramma op meer openheid over deze belastingkwesties.

De gevraagde bijdrage is 35.000 euro

Europese samenwerking onder een vergrootglas

Om belastingontwijking en belastingconcurrentie effectief aan te pakken is het nodig dat landen binnen de Europese Unie met elkaar samenwerken. Maar in de praktijk blijkt dat deze samenwerking moeizaam van de grond komt en dat landen hun eigen belastingstelsel inzetten om multinationals aan te trekken.

‘Als afzonderlijk land is het voordelig om net iets minder belasting te heffen en zo multinationals binnen te halen. Daardoor zie je dat veel landen een dubbele agenda hebben’, aldus Jan van de Streek, hoogleraar Belastingrecht. Hij streeft naar meer openheid over belastingkwesties en zet zijn onderzoeksprogramma Fiscale Transparantie in om dit bereiken.

Jan van de Streek
Jan van de Streek, hoogleraar Belastingrecht (foto: Mitchell van Voorbergen)

Commotie over dividendbelasting

Openheid creëren over belastingaangelegenheden is Van de Streek niet vreemd. Vorig jaar speelde hij een belangrijke rol in het debat over het voornemen van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen. Hij vroeg de dividendbelastingmemo’s op om dit voornemen te kunnen onderzoeken. Zijn onderzoek naar de afspraak die oliemaatschappij Shell met de Belastingdienst maakte over deze belasting haalde vervolgens alle landelijke media en leidde tot grote commotie in politiek en maatschappij.

Sleutelrol voor transparantie

De Europese Unie hecht veel waarde aan transparantie voor het functioneren van Europese instellingen. ‘Het zou goed zijn voor de democratie in Europa wanneer de besluitvorming over belastingkwesties ook een stuk transparanter wordt’, meent Van de Streek. Met zijn vierjarige onderzoeksprogramma wil hij het Europese besluitvormingsproces nauwkeurig volgen. Als dat nodig is, zal hij een beroep doen op de Europese transparantieverordening om toegang tot bepaalde documenten te verkrijgen.

Waarom bijdragen?

Niet eerder werd er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de internationale belastingconcurrentie tussen landen. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA erkent het belang van het onderzoek en draagt hieraan bij, samen met de Adessium Foundation, een privaat vermogensfonds.

Helpt u ook mee en steunt u dit onderzoek?