Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Nalaten

Steeds meer mensen kiezen er voor om aan een goed doel na te laten. Omdat ze zich sterk willen maken voor de goede zaak, ook als ze er zelf niet meer zijn. Het Amsterdams Universiteitsfonds doet samen met andere door het CBF erkende goede doelen mee aan de landelijke campagne Toegift. Een nalatenschap is een toegift aan een goed doel, waarmee u opkomt voor wat u echt belangrijk vindt. Laat met een toegift uw idealen voortleven.

Als u voor een toegift kiest, heeft u diverse mogelijkheden om aan het Amsterdams Universiteitsfonds na te laten. U draagt dan bij aan de toekomst van de wetenschapsbeoefening aan de UvA. Zo kunnen nieuwe generaties studenten en onderzoekers zich ontwikkelen en werken aan de wereld van morgen.

Uitgebreide ervaring

Met een testament bepaalt u, binnen de wettelijke kaders, aan wie u nalaat. Zo kunt u in uw testament ook het Amsterdams Universiteitsfonds opnemen. Overweegt u dit te doen, dan gaan we graag met u in gesprek om te bekijken hoe wij het beste aan uw wensen tegemoet kunnen komen. Het universiteitsfonds is een deskundige partner en heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden van nalatenschappen. Ruim een derde van het totale vermogen van het universiteitsfonds is eruit afkomstig. 

Al in 1888 werden het Potgieterfonds en het Fonds Stipriaan Luiscius bij testament ingesteld. Het Potgieterfonds ondersteunt de Universiteitsbibliotheek, het Fonds Stipriaan Luiscius verstrekt reisbeurzen aan studenten. Ook worden er fondsen testamentair ingesteld ter nagedachtenis aan een geliefde of familielid. Voorbeelden hiervan zijn het in 1983 ingestelde Hans Jongstra Fonds, waaruit studenten Sociale geografie een beurs kunnen ontvangen, en het in 2016 ingestelde Madeleine Julie Vervoort Fonds, waaruit studenten en promovendi reisbeurzen ontvangen.

Net als schenken bij leven kan ook nalaten aan een goed doel fiscaal gunstig zijn. Wilt u vrijblijvend praten over de mogelijkheid om iets na te laten voor studenten, onderzoek of het behoud van erfgoed? We nemen graag de tijd om de mogelijkheden met u te bespreken en met u mee te denken.

Voor meer informatie over nalaten aan het Amsterdams Universiteitsfonds en een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Jochem Miggelbrink via universiteitsfonds@uva.nl.

Voortleven in de wetenschap 

Hans Diesbergen - Uniek economisch onderzoek mogelijk maken

Karel Dibbets - Film als essentieel onderdeel van de geschiedenis

Trudie Vervoort-Jaarsma - Het belang van reizen tijdens de studie 

 

Naar toegift.nl