Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een eerlijk schooladvies voor ieder kind

Nieuwe procedure draagt bij aan kansengelijkheid

Krijgt ieder kind uit groep 8 het juiste schooladvies? Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit kansarme milieus vaak een lager advies krijgen dan hun ‘kansrijke’ klasgenoten, ook al halen ze dezelfde resultaten. Daarom moeten basisscholen vanaf volgend jaar hun schooladviesprocedure verplicht vastleggen. Volgens UvA-onderzoeker Sara Geven is dat niet voldoende, omdat iedere leerkracht dit anders aanpakt. Samen met 70 basisscholen wil ze een wetenschappelijk onderbouwde adviesprocedure ontwikkelen, die écht bijdraagt aan kansengelijkheid. Steunt u dit onderzoek?

Foto: Annemiek van der Kuil

Kansenongelijkheid in het onderwijs 

In het Nederlandse schoolsysteem is het schooladvies aan het einde van de basisschool heel belangrijk. Het bepaalt namelijk voor een groot deel welk diploma leerlingen halen. Maar niet iedere leerling krijgt met dezelfde prestaties hetzelfde advies. Zo krijgen leerlingen uit kansarmere milieus bij dezelfde prestaties lagere adviezen dan hun leeftijdsgenoten uit bevoorrechte milieus. Dat betekent dat niet ieder kind het schooladvies krijgt dat het beste past. De schooladviezen verschillen niet alleen van leerling tot leerling, maar ook tussen scholen en tussen leerkrachten. Dezelfde leerling zou op een andere school of bij een andere leerkracht dus een ander advies kunnen krijgen.  

Een vaste procedure als oplossing? 

Om kansengelijkheid te bevorderen, moeten basisscholen vanaf volgend jaar wettelijk een vaste schooladviesprocedure hebben. Volgens dr. Sara Geven zou een vaste procedure kunnen bijdragen aan gelijke kansen, maar het is zeker nog niet genoeg om kansenongelijkheid op te lossen. Dit komt omdat leraren deze procedures vaak op hun eigen manier interpreteren, wat toch weer tot aanzienlijke verschillen leidt.  

Wetenschap verbinden met de praktijk 

Samen met leraren en directeuren van ongeveer 70 Amsterdamse basisscholen wil Geven daarom een betere en wetenschappelijk onderbouwde procedure ontwikkelen. Op deze scholen zijn de gegevens verzameld. Nu moet Geven, samen met de onderwijsprofessionals, de factoren bepalen die bijdragen aan een procedure waarmee kansenongelijkheid écht kan worden bestreden. Maar haar doel gaat verder dan de Amsterdamse stadsgrenzen. Sara Geven wil bevindingen en oplossingen delen met scholen door heel Nederland. Haar doel is duidelijk: elk kind verdient het juiste advies, ongeacht diens afkomst.  

Steunt u dr. Geven in haar strijd tegen kansenongelijkheid? Haar onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om ieder talent te herkennen en te benutten. Samen kunnen we bijdragen aan een eerlijker onderwijssysteem en een rechtvaardige toekomst. Voor ieder kind. Help mee en doneer aan dit onderzoek!