Spinoza Stichting

Spinoza Stichting ter Bevordering van Medische Hulp en Wetenschap is een zelfstandig fonds dat resorteert onder het Amsterdams Universiteitsfonds.

RSIN 807157570
Adres Zie contactgegevens Amsterdams Universiteitsfonds
Doelstelling Bevorderen van de medische hulp en wetenschap. 
Beleidsplan Zie meerjarenbeleidsplan Amsterdams Universiteitsfonds
Bestuur en Beloningsbeleid Zie Bestuur Amsterdams Universiteitsfonds
Verslag Zie Activiteitenverslag 2017
Financieel overzicht Zie Balans baten en lasten stichtingen in stichting AUF 2017

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

24 juli 2018