Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Isaac Roet Prijs

Gezien alle recente ontwikkelingen die plaatsvinden omtrent duurzaamheid, wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker. Het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) reikt jaarlijks een prijs van €5.000,- uit aan de student die het beste duurzame project heeft opgezet.

Maatschappelijk betrokken

De Isaac Roet Prijs wordt toegekend aan een student of alumnus van de Amsterdam Business School die met zijn projectplan de overtuigingen van Isaac Roet uitdraagt. 

De prijs stimuleert de maatschappelijke betrokkenheid van studenten en alumni van de Amsterdam Business School. Zij worden gestimuleerd hun zakelijke capaciteiten in te zetten om een evenwicht te vinden tussen economische ontwikkeling enerzijds en het welzijn van de samenleving en het milieu anderzijds. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 5.000 euro, die moet worden gezien als een aanmoediging en in het project dient te worden geïnvesteerd.

Over Isaac Roet

Isaac Roet (1891-1944) was econoom en uitvinder. Hij heeft onder andere een octrooi aangevraagd voor een zakdoekvouwmachine. Roet was een van de oprichters van het Nederlands Instituut van Registeraccountants. In zijn testament heeft hij laten vastleggen dat een deel van zijn nalatenschap zou worden aangewend voor de bevordering van wereldvrede door economische interactie. Isaac Roet is in 1944 in Auschwitz vermoord.

Winnaar Isaac Roet Prijs 2018

UvA alumnus Lucas Grosfeld heeft met zijn businessplan voor de startup Wakuli de Isaac Roet Prijs gewonnen.