Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Groepsreisbeurs

Studenten en studieverenigingen die een buitenlandse reis organiseren voor UvA-studenten kunnen dankzij de steun van donateurs een groepsreisbeurs aanvragen bij het Amsterdams Universiteitsfonds. Aan de reis dienen minimaal vijf personen deel te nemen.

Aanvullende bijdrage

De groepsreisbeurs is een aanvullende bijdrage die voorafgaand aan de reis wordt uitgekeerd. Naderhand dient de aanvrager een verslag en de financiële eindafrekening in te leveren zodat wij onze donateurs kunnen inlichten over de bestedingen vanuit het fonds.

Studiereizen die behoren tot het verplichte deel van de opleiding en waarvoor de deelnemers studiepunten krijgen worden niet gesteund.

Aanvraag indienen

Voor het aanvragen van een groepsreisbeurs gelden de volgende deadlines:

 • Deadline 28 februari 2021 (voor vertrek tussen 1 mei en 31 juli). Bestuursvergadering is op 08 april 2021
 • Deadline 23 mei 2021 (voor vertrek tussen 1 augustus en 31 oktober). Bestuursvergadering is op 29 juni 2021
 • Deadline 29 augustus 2021 (voor vertrek tussen 1 november en 31 januari). Bestuursvergadering is op 5 oktober 2021
 • Deadline 31 oktober 2021 (voor vertrek tussen 1 februari en 30 april). Bestuursvergadering is op 16 december 2021

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, in via het aanmeldformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden kunnen gewoon Nederlandstalig zijn.

Checklist aanvraag groepsreisbeurs

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

 • een gespecificeerde begroting (download);
 • een subsidievraag met motivatie, ondertekening en datering. In de motivatiebrief maakt de aanvrager met enthousiasme en overtuiging duidelijk dat het beursbedrag goed besteed wordt. De aanvrager legt in deze motivatiebrief uit waarom de groepsreis in het buitenland van aanvullende (academische) waarde is op de studie aan de UvA;
 • een omschrijving van de groepsreis met het (voorlopige) programma;
 • een overzichtslijst van deelnemende studenten en studentennummers;
 • een persoonlijke, op de studiereis toegespitste, aanbevelingsbrief van één of meer docenten;
 • de verklaring van de onderwijsdirecteur van de desbetreffende opleiding dat de voorgenomen reis zijn/haar goedkeuring heeft.

Eisen aan het verslag

Het verslag mag maximaal twee A4 of 1.000 woorden beslaan. In het verslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • omschrijving doel van de reis (contacten leggen met andere studenten, bedrijfsbezoek, workshops volgen);
 • academische meerwaarde van de reis;
 • academische contacten (medestudenten, docenten, et cetera);
 • beantwoordde de reis aan de doelstelling?

Bij het verslag dienen verder enkele digitale foto's te worden ingeleverd. Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestand groter dan 1 MB). De foto's en het verslag kunnen worden gebruikt voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties waarmee we onze donateurs inlichten over de bestedingen vanuit het fonds. Indien wij dit van plan zijn vragen we eerst om toestemming. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Stuur het verslag en de foto's binnen drie weken na thuiskomst, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl.