Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Groepsreisbeurs

Studenten en studieverenigingen die een buitenlandse reis organiseren voor UvA-studenten kunnen dankzij de steun van donateurs een groepsreisbeurs aanvragen bij het Amsterdams Universiteitsfonds. Aan de reis dienen minimaal vijf personen deel te nemen.

Aanvullende bijdrage

De groepsreisbeurs is een aanvullende bijdrage die voorafgaand aan de reis wordt uitgekeerd. Naderhand dient de aanvrager een verslag en de financiële eindafrekening in te leveren zodat wij onze donateurs kunnen inlichten over de bestedingen vanuit het fonds.

Studiereizen die behoren tot het verplichte deel van de opleiding en waarvoor de deelnemers studiepunten krijgen worden niet gesteund.

Aanvraag indienen

Voor het aanvragen van een groepsreisbeurs geldt de volgende deadlines:

 • 1 maart (aanvang project tussen 1 mei en 31 juli); 
 • 24 mei (aanvang project tussen 1 augustus en 31 oktober);
 • 13 september (aanvang project tussen 1 november en 31 januari); 
 • 1 november (aanvang project tussen 1 februari en 30 april). 

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, in via het aanmeldformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden kunnen gewoon Nederlandstalig zijn.

Vraag de groepsreisbeurs aan

Checklist aanvraag Groepsreisbeurs

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

 • een gespecificeerde begroting (download);
 • een subsidievraag met motivatie, ondertekening en datering. In de motivatiebrief maakt aanvrager met enthousiasme en overtuiging duidelijk dat het beursbedrag goed besteed wordt. Aanvrager legt in deze motivatiebrief uit waarom de groepsreis in het buitenland van aanvullende (academische) waarde is op de studie aan de UvA;
 • een omschrijving van de groepsreis met het (voorlopig) programma;
 • een overzichtslijst van deelnemende studenten en studentennummers;
 • een persoonlijke, op de studiereis toegespitste, aanbevelingsbrief van één of meer docenten;
 • de verklaring van de onderwijsdirecteur van de desbetreffende opleiding dat de voorgenomen reis zijn/haar goedkeuring heeft.

Eisen aan het verslag

Het verslag mag maximaal drie A4 of 1.000 woorden beslaan. In het verslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • omschrijving doel van de reis (contacten leggen met andere studenten, bedrijfsbezoek, workshops volgen);
 • academische meerwaarde van reis;
 • academische contacten (medestudenten, docenten, et cetera);
 • beantwoordde de reis aan de doelstelling?

Bij het verslag dienen verder enkele digitale foto's te worden ingeleverd. Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestand groter dan 1 MB). De foto's en het verslag kunnen worden gebruikt voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties waarmee we onze donateurs inlichten over de bestedingen vanuit het fonds. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Stuur het verslag en de foto's binnen drie weken na thuiskomst, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl.