Steun voor vluchtelingenstudent

Het Amsterdams Universiteitsfonds verstrekt beurzen aan vluchtelingenstudenten vanuit het Fonds Studie zonder Grenzen. Het gaat daarbij om vluchtelingen die óf al aan de Universiteit van Amsterdam studeren óf als student zijn toegelaten.

Het betreft een financiële tegemoetkoming in de studiekosten voor een maximumbedrag van € 3.000.

Neem voor meer informatie over deze beurs contact op met het Amsterdams Universiteitsfonds.
T: +31 (0)20 525 2138 
E:  universiteitsfonds@uva.nl

Hoe aanvragen? 

Aanvragen worden alleen behandeld als ze zijn voorzien van alle gevraagde informatie. Zorg voor een volledig ingevuld aanmeldformulier met alle vereiste bijlagen. Indien de aanvraag in behandeling wordt genomen, nodigt de adviescommissie studiebeurzen de aanvrager uit om de aanvraag in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Gelieve de bijlagen als PDF in te sturen. 

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

  • een subsidievraag met motivatie, ondertekening en datering. In de motivatiebrief maakt aanvrager met enthousiasme en overtuiging duidelijk dat het beursbedrag goed besteed wordt;
  • een recent CV;
  • een uitdraai van de studieresultaten (indien van toepassing);
  • een persoonlijke, op de aanvrager toegespitste, aanbevelingsbrief of e-mail van ten minste één docent die is betrokken bij de opleiding. De aanbevelingsbrief dient voorzien te zijn van een handtekening en afgedrukt op UvA-papier. Indien een e-mail wordt aangeleverd dient duidelijk te zijn dat de e-mail vanuit het mailadres van de docent verzonden is;
  • een brief van de studentendecaan die de aanvraag ondersteunt;
  • een gespecificeerde begroting (download).

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, in via het aanmeldformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden kunnen gewoon Nederlandstalig zijn.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

2 september 2019