Subsidie aanvragen

Studenten en wetenschappers kunnen bij het Amsterdams Universiteitsfonds steun aanvragen. Dankzij giften van donateurs kan het fonds veel projecten en initiatieven mogelijk maken.

Steun voor studenten en studieverenigingen

  • Individuele studiereisbeurs: voor bachelor- en masterstudenten die een deel van hun opleiding volgen aan een internationale universiteit, in het buitenland veldwerk doen of stage lopen. 
  • Groepsreisbeurs: voor studenten en studieverenigingen die een studiereis naar het buitenland organiseren.
  • Projectsubsidie studenten: voor projecten, evenementen en activiteiten voor en door studenten en studieverenigingen.
  • Studiebeurs: alleen bij hoge uitzondering verstrekt het universiteitsfonds een studiebeurs.
  • Andere stichtingen en fondsen die subsidies aan studenten en studieverenigingen verstrekken. 

Steun voor vluchteling

Het Amsterdams Universiteitsfonds ondersteunt vluchtelingen vanuit het Fonds Studie zonder Grenzen.

Steun voor promovendi

  • Reisbeurs voor promovendi: subsidie voor het maken van een reis die in het teken staat van of bijdraagt aan het promotieonderzoek.

Steun voor medewerkers

Steun voor VO-docenten

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

11 september 2018