Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het archeologieproject rond de oude stad Satricum kan met steun van het Amsterdams Universiteitsfonds voorlopig worden voortgezet. Het universiteitsfonds stelt 75.000 euro beschikbaar. Met dit bedrag kan Marijke Gnade, bijzonder hoogleraar Archeologie, tot aan haar emeritaat eind 2022 er ‘s zomers aan de slag.

(foto: Monique Kooijmans)

Het project gelegen op 60 km ten zuiden van Rome kwam op losse schroeven te staan toen de Faculteit der Geesteswetenschappen de financiering van het project had stopgezet. Met de steun laat het fonds zien het belang van Satricum voor het archeologisch onderzoek aan de UvA en daarmee het werk van Gnade te erkennen.

In drie opgravingscampagnes van elk zes tot acht weken zal worden gewerkt aan de opgraving van een Romeinse villa. Ook enkele deelopgravingen van de pre-Romeinse archaïsche stad zullen worden afgerond.

Het opgravingsproject was in 2018 een van de projecten waarmee in het Jaarfonds werd geworven. Dat maakt een langdurig verblijf van Gnade op locatie mogelijk, zodat zij opgegraven materiaal verder kan onderzoeken en er over kan publiceren.

Het terrein van de opgraving Satricum behoort toe aan het wijnhuis Casale del Giglio. De eigenaar van het wijnhuis ondersteunt de opgraving en heeft zelfs een nieuw magazijn voor de archeologische vondsten neergezet. Diverse Italiaanse media hebben verheugd gereageerd op het nieuws en ook Folia besteedt er aandacht aan.