Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Reisbeurs voor promovendi

Promovendi aan de UvA kunnen dankzij de steun van donateurs eenmalig een subsidie aanvragen voor het maken van een reis die in het teken staat van of bijdraagt aan het promotieonderzoek.

Promovendi die financiering zoeken voor hun onderzoek aan de UvA dienen vooraf telefonisch contact op te  nemen met het fonds om eventuele mogelijkheden te bespreken.

Aanvraag indienen

Voor het aanvragen van de reisbeurs geldt een strikte deadline. Ook wanneer het doorgaan van de reis nog niet definitief is, dient de aanvraag voor de deadline te zijn ontvangen.

Voor het aanvragen van de reisbeurs gelden de volgende deadlines:

 • 1 maart (voor vertrek tussen 1 mei en 31 juli); 
 • 24 mei (voor vertrek tussen 1 augustus en 31 oktober);
 • 13 september (voor vertrek tussen 1 november en 31 januari); 
 • 1 november (voor vertrek tussen 1 februari en 30 april). 

Stuur de aanvraag, voorzien van alle benodigde informatie, in via het aanmeldformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden kunnen gewoon Nederlandstalig zijn.

Doel van de reis is het doen van onderzoek aan een universiteit in het buitenland of het houden van een presentatie op een congres in het buitenland. 

Aanvullende bijdrage

De reisbeurs voor promovendi is niet bedoeld om volledig kostendekkend te zijn maar vormt een aanvullende bijdrage in de reiskosten. De hoogte is afhankelijk van de bestemming en de verblijfsduur. Per 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen.

Verblijfsduur/bestemming  < 3 maanden  > 3 maanden
Europa € 450 € 550
Buiten Europa € 700 € 900

Het Amsterdams Universiteitsfonds keert de reisbeurs uit nadat het verslag van het verblijf is ingediend. Bij het verslag dienen ook een of meerdere digitale foto's te worden ingeleverd.

Checklist aanvraag reisbeurs

Aanvragen worden alleen behandeld als ze zijn voorzien van alle gevraagde informatie. Zorg voor een volledig ingevuld aanmeldformulier met alle vereiste bijlagen. Gelieve deze bijlagen als PDF in te sturen. 

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

 • een motivatiebrief, waarin de aanvrager de meerwaarde en de doelen van de reis duidelijk maakt;
 • een recent CV;
 • een beschrijving van het onderzoeksproject
 • een persoonlijke, op de aanvrager toegespitste aanbevelingsbrief van de promotor. De aanbevelingsbrief dient voorzien te zijn van een handtekening en afgedrukt op UvA-papier. Indien een e-mail wordt aangeleverd dient duidelijk te zijn dat de e-mail vanuit het mailadres van de promotor verzonden is;
 • een gespecificeerde begroting (download) waarin duidelijk wordt dat (een deel van) het eigen onderzoeksbudget wordt gebruikt;
 • (indien van toepassing) een bewijs van toelating van de te bezoeken universiteit/instelling;
 • (indien van toepassing) een bewijs van acceptatie/uitnodiging voor het congres (bijv. bij posterpresentatie).

Eisen aan het verslag en de foto's

In het reisverslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • doel van de reis (onderzoek/presentatie) en resultaat ervan;
 • academische meerwaarde van de reis;
 • academische contacten (onderzoekers, collega’s, et cetera);
 • beantwoordde de reis aan de doelstelling?;
 • eventueel vervolg: wat gebeurt er met bevindingen (publicatie, vervolgonderzoek et cetera)?;

Het verslag mag maximaal twee A4 of 1.000 woorden beslaan. Op de foto's ben je als ontvanger van de reisbeurs in beeld. Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestand groter dan 1 MB). Indien wij van plan zijn een van je foto's te gebruiken voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties vragen we om toestemming. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Stuur het verslag en de foto binnen drie weken na thuiskomst, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl.

Neem voor meer informatie over deze beurs contact op met het Amsterdams Universiteitsfonds.
T: +31 (0)20 525 2138 
E:  universiteitsfonds@uva.nl