Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Reisbeurs voor promovendi

Promovendi aan de UvA kunnen dankzij de steun van donateurs eenmalig een subsidie aanvragen voor te maken reiskosten naar het buitenland. Deze reis moet bijdragen of in het teken staan van het promotieonderzoek.

Doel van de reis is het doen van onderzoek aan een universiteit in het buitenland of het houden van een presentatie op een congres in het buitenland.

De reisbeurs voor promovendi is niet bedoeld om volledig kostendekkend te zijn maar vormt een eenmalige bijdrage in de reiskosten. De hoogte is afhankelijk van de bestemming en de verblijfsduur.

Verblijfsduur/bestemming  < 3 maanden  > 3 maanden
Europa € 550 € 650
Buiten Europa € 800 € 1000

Aanvraag indienen, gewijzigde procedure

Vanwege het grote aantal aanvragen wordt de aanvraagprocedure voor een individuele reisbeurs gewijzigd. Elk einde van een maand is een aanvraagdeadline voor een volgende ronde van toekenningen. De aanvrager verneemt in beginsel binnen 14 dagen na de deadline per email over al dan niet toekenning van de aangevraagde reisbeurs. Aanvragen worden door de Commissie Reisbeurzen beoordeeld op onder meer tijdigheid, volledigheid en motivatiebrief. Het beschikbare budget per ronde bepaalt het aantal toekenningen.

Ligt de vertrekdatum in november 2023, dan geldt de oude voorwaarde dat men uiterlijk een maand voor vertrek de aanvraag indient. Men krijgt binnen twee weken uitsluitsel.

Ligt de vertrekdatum in december 2023 of in 2024, dan gelden de volgende deadlines:

vertrekdatum in*

deadline voor aanvragen

AUF-besluit uiterlijk

december 2023

31 oktober 2023

15 november 2023

januari 2024

30 november 2023

15 december 2023

februari 2024

31 december 2023

15 januari 2024

maart 2024

31 januari 2024

15 februari 2024

april 2024

28 februari 2024

15 maart 2024

mei 2024

31 maart 2024

15 april 2024

juni 2024

30 april 2024

15 mei 2024

juli, aug, sept 2024

30 mei 2024

24 juni 2024

oktober 2024

31 augustus 2024

16 september 2024

november 2024

30 september 2024

15 oktober 2024

december 2024

31 oktober 2024

15 november 2024

*)      de vertrekdatum is de datum waarop je naar de reisbestemming vertrekt blijkens het reisticket dat voor uitbetaling van een toegekende reisbeurs moet worden overlegd.

Stuur de aanvraag, voorzien van alle van toepassing zijnde documenten als pdf-bestanden, in via het aanvraagformulier. Het formulier is Engelstalig, de up te loaden bestanden mogen ook Nederlandstalig zijn.

Checklist aanvraag reisbeurs

Aanvragen worden alleen behandeld als ze zijn voorzien van alle gevraagde informatie. Zorg voor een volledig ingevuld aanmeldformulier met alle vereiste bijlagen. Gelieve deze bijlagen als PDF in te sturen. 

Aanvragen dienen te zijn voorzien van:

 • een motivatiebrief, waarin de aanvrager de meerwaarde en de doelen van de reis duidelijk maakt;
 • een recent CV;
 • een persoonlijke, op de aanvrager toegespitste aanbevelingsbrief van de promotor. De aanbevelingsbrief dient voorzien te zijn van een handtekening en afgedrukt op UvA-papier. Indien een e-mail wordt aangeleverd dient duidelijk te zijn dat de e-mail vanuit het mailadres van de promotor verzonden is;
 • een gespecificeerde begroting (download) waarin duidelijk wordt dat (een deel van) het eigen onderzoeksbudget wordt gebruikt;
 • (indien van toepassing) een bewijs van toelating van de te bezoeken universiteit/instelling;
 • (indien van toepassing) een bewijs van acceptatie/uitnodiging voor het congres (bijv. bij posterpresentatie).

Eisen aan het verslag en de foto's

In het reisverslag dienen de volgende zaken aan bod te komen:

 • doel van de reis (onderzoek/presentatie) en resultaat ervan;
 • academische meerwaarde van de reis;
 • academische contacten (onderzoekers, collega’s, et cetera);
 • beantwoordde de reis aan de doelstelling?;
 • eventueel vervolg: wat gebeurt er met bevindingen (publicatie, vervolgonderzoek et cetera)?

Het verslag mag maximaal twee A4 of 1.000 woorden beslaan. Op de foto's ben je als ontvanger van de reisbeurs in beeld. Stuur de foto’s in als jpg-bestanden met een hoge resolutie (bestand groter dan 1 MB). Indien wij van plan zijn een van je foto's te gebruiken voor onze website, online nieuwsbrief of andere publicaties vragen we om toestemming. We geven geen vergoeding voor het gebruik van foto's.

Stuur het verslag en de foto binnen drie weken na thuiskomst, onder vermelding van naam en telefoonnummer, per e-mail naar: subsidieaanvragen-AUF@uva.nl.

Neem voor meer informatie over deze beurs contact op met het Amsterdams Universiteitsfonds.
T: +31 (0)20 525 2138 
E:  universiteitsfonds@uva.nl