Contact

Het Amsterdams Universiteitsfonds wordt ondersteund door het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de Universiteit van Amsterdam.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de medewerkers van dit bureau.

Klachten

Heeft u een opmerking of klacht over de dienstverlening van het Amsterdams Universiteitsfonds dan kunt u contact opnemen via e-mailadres universiteitsfonds@uva.nl. U krijgt dan binnen vijf werkdagen een reactie. Wij zullen ons inspannen om problemen snel en naar tevredenheid op te lossen. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar tijdens kantoortijden via telefoonnummer 020-5252 138.

In de Klachtenprocedure staat omschreven hoe het Amsterdams Universiteitsfonds met klachten omgaat.

Als u het niet eens bent met de reactie van het Amsterdams Universiteitsfonds kunt u een klacht indienen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Gegevens

Postadres:

Postbus 94325
1090 GH Amsterdam

Bezoekadres:

Spui 21 
1012 WX Amsterdam

Rekeningnummer:

NL 24 ABNA 0453215653
t.n.v. Stichting Amsterdams Universiteitsfonds

BIC:

ABNANL2A

RISN/fiscaalnummer:

8072.09.259

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

5 december 2017