Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Met een periodieke schenking stelt u het Amsterdams Universiteitsfonds in staat financiële steun aan wetenschappers en bijzondere projecten voor een langere tijd te garanderen. Door dit vast te leggen via een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u een deel van uw gift terugkrijgen van de Belastingdienst.

De Stichting Amsterdams Universiteitsfonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst maakt bij schenkingen onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften. Om in aanmerking te komen voor fiscale aftrekbaarheid, moet u uw periodieke gift vastleggen in een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Download hier de schenkingsovereenkomst.

Hoe werkt een periodieke schenking?

Een periodieke schenking mag u in zijn geheel aftrekken van de belasting. Voor deze gift geldt geen drempelbedrag of een maximumbedrag. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw schenking gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het Amsterdams Universiteitsfonds beschikt over zo’n ANBI-verklaring van de Belastingdienst.
  • U heeft de gift vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst [link pdf], en deze is door beide partijen ondertekend.
  • In de overeenkomst legt u vast dat u minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag per jaar schenkt aan het Amsterdams Universiteitsfonds. U bepaalt zelf of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal.
  • Giften die u heeft gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift maar als gewone gift. Bereken hier uw belastingvoordeel.

Regel het direct

  1. Download de schenkingsovereenkomst 
  2. Print uit en vul uw gegevens in (in enkelvoud is voldoende)
  3. Stuur de overeenkomst op naar: Amsterdams Universiteitsfonds Antwoordnummer 3521 Code 1217 1000 RA Amsterdam
    Een postzegel is niet nodig.
  4. Na de ontvangst van de overeenkomst zullen wij het formulier ondertekenen. Wij sturen het originele exemplaar terug naar u, met daarbij de bevestiging van uw schenkingsovereenkomst. Deze kunt u bewaren voor uw eigen administratie. Het AUF bewaart de kopie. Heeft u geen printer? Dan kunt u een schenkingsovereenkomst aanvragen via universiteitsfonds@uva.nl.