Beleid

Meerjarenbeleidsplan

Het Meerjarenbeleidsplan geeft inzicht in het werk dat het Amsterdams Universiteitsfonds doet en de manier waarop het fonds geld werft, het vermogen beheert en het vermogen besteedt.

Meerjarenbegroting

De Meerjarenbegroting laat de ambities van het Amsterdams Universiteitsfonds zien.

Strategieplan

Het Strategieplan toont de wensen en ambities van het Amsterdams Universiteitsfonds.

Acceptatieprotocol

In het Acceptatieprotocol is omschreven hoe het Amsterdams Universiteitsfonds omgaat met de acceptatie van giften.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

9 september 2019