Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het vermogen van het Amsterdams Universiteitsfonds wordt, met het Maatwerk Duurzaam Beleggen Mandaat van ABN AMRO MeesPierson, belegd op maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze.

Duurzaam beleggen

Met het Maatwerk Duurzaam Beleggen Mandaat wordt belegd in bedrijven, instellingen en overheden die voorop lopen bij het vinden en behouden van de balans tussen de belangen van mens, milieu en winst. Bij de selectie zijn de duurzaamheidscriteria van ABN AMRO leidend. Ondernemingen die meer dan een bepaald percentage van hun omzet behalen uit de productie van kernenergie, wapens, tabak, bont en/of kansspelen zijn bijvoorbeeld uitgesloten.

Bij de beoordeling van bedrijfsprocessen wordt gekeken naar het interne productieproces van een onderneming en naar haar relaties met de ecologische en maatschappelijke omgeving. Bij de selectie van duurzame beleggingsfondsen wordt onderscheid gemaakt tussen het oordeel over de duurzaamheid en de kwaliteit van het beleggingsfonds zelf. De ondernemingen worden onderzocht door Sustainalytics, een internationaal opererend onderzoeksbureau voor de financiële sector op het gebied van duurzaamheid.

Aandelen

De aandelenportefeuille van het Maatwerk Duurzaam Beleggen Mandaat is voornamelijk opgebouwd uit individuele aandelen. Daarnaast wordt er belegd in een wereldwijd en een opkomende markten aandelenfonds. 

Obligaties

De obligatieportefeuille bestaat uit een combinatie van (individuele) overheids- en bedrijfsobligaties. De vermogensbeheerder zorgt voor spreiding over looptijden. De overheidsobligaties in de portefeuille hebben minimaal kredietbeoordeling A bij de kredietagentschappen S&P of Moody’s. Deze beoordeling geeft aan dat beleggers relatief weinig risico lopen op hun investering. Verder zijn alle obligaties in euro genoteerd.

Bij duurzaamheidscriteria voor staatsobligaties en obligaties van supranationale instellingen kunt u denken aan het beleid ten aanzien van kernenergie, persvrijheid en burgerlijke vrijheden, of het ondertekenen van bepaalde verdragen. Ook is er ruime aandacht voor milieuaspecten zoals het gebruik van (landbouw)grond, water en energie, biodiversiteit en vervuiling. 

Voor bedrijfsobligaties gelden dezelfde duurzaamheidseisen als voor aandelen. Het risico van bedrijfsobligaties, vooral die met een kredietbeoordeling lager dan A, is hoger dan die van staatsobligaties. Daarom is een goede spreiding bij bedrijfsobligaties nog belangrijker. Die spreiding wordt bereikt door voor dit segment te beleggen in een beleggingsfonds. 

Alternatieve beleggingen

Met de keuze voor alternatieve beleggingen kan een betere risicospreiding in de portefeuille worden aangebracht. Daarnaast kan met alternatieve beleggingen in duidelijk duurzame thema’s worden belegd.

Voor alternatieve beleggingen gelden dezelfde eisen aan duurzaamheid als voor de aandelen en obligaties in de portefeuille. In aanmerking komen bijvoorbeeld fondsen die investeren in duurzaam gebouwd vastgoed, microfinanciering of duurzame energie.