Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In onze jaarrekening verantwoorden wij de activiteiten en bestedingen van het Amsterdams Universiteitsfonds. In de jaarverslagen belichten we enkele onderdelen hieruit. Op deze pagina lees je wat het Amsterdams Universiteitsfonds ieder jaar heeft bereikt.

Overzicht 2022

Verschil durven maken is het thema van het jaaroverzicht 2022. Lees welke keuzes er gemaakt zijn en welke uitdagingen studenten, onderzoekers, de universiteit en de maatschappij hebben.

Overzicht 2021

In 2021 heeft het Amsterdams Universiteitsfonds weer veel bereikt, mede dankzij uw steun. Het jaaroverzicht laat met prachtige verhalen zien wat er is gerealiseerd en welke kansen studenten, promovendi en onderzoekers hebben kunnen benutten.

Verslag 2020

In dit verslag leest u over de drijfveren van onze donateurs en het verschil dat we samen maken voor de wetenschappers en studenten van de UvA. Dankzij de inkomsten uit fondsenwerving, beleggingen en rente heeft het AUF in 2020 ruim anderhalf miljoen euro kunnen besteden aan haar doelstellingen.

Verslag 2019

We hebben dankzij de steun van donateurs en door het rendement op beleggingen twee miljoen euro kunnen uitkeren aan bijzondere projecten en initiatieven van studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Verslag 2018

Dankzij giften van particulieren zijn bijzondere projecten en initiatieven van studenten en medewerkers van de UvA het afgelopen jaar met bijna 2,2 miljoen euro financieel ondersteund.

Verslag 2017

Dankzij giften van particulieren zijn bijzondere projecten en initiatieven van studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam in 2017 met circa twee miljoen euro financieel ondersteund. 

Verslag 2016

Het universiteitsfonds kent voor twee miljoen euro toe aan subsidies voor bijzondere initiatieven, onderzoeken en projecten. 

Verslag 2015

In 2015 kent het fonds dankzij giften van donateurs een miljoen euro toe.

Verslag 2014

Het universiteitsfonds heeft een fors aantal vaste donateurs. Zij geven vooral aan de Jaarfondscampagne. Daarnaast kiezen sommige donateurs ervoor om een groter bedrag te schenken, al dan niet aan een specifiek doel of Fonds op Naam. Het totaalbedrag dat aan giften binnenkomt, bedraagt 957.594 euro. Het Amsterdams Universiteitsfonds kent in 2014 een totaalbedrag van 1.006.835 euro toe aan begunstigden.

AUF Jaarverslag 2013

Verslag 2013

Het Amsterdams Universiteitsfonds kent in 2013 een totaalbedrag van 698.334 euro toe aan begunstigden. Een groeiend aantal donateurs geeft aan het Jaarfonds. Daarnaast worden zes nieuwe Fondsen op Naam ingesteld. Het totaalbedrag dat aan giften binnenkomt, bedraagt 619.345 euro.

Verslag 2012

In 2012 keert het Amsterdams Universiteitsfonds 419.110,06 euro uit. Met dit bedrag maakt het universiteitsfonds bijzondere projecten op het gebied van wetenschap en studentenleven mogelijk. Het aantal donateurs dat geeft aan het Jaarfonds, stijgt van 1.484 naar 1.734. Bijna de helft, 864 donateurs, steunt het Amsterdams Universiteitsfonds structureel, met een doorlopende gift. Gezamenlijk dragen zijn 128.000 euro bij. Ook het aantal deelfondsen binnen het universiteitsfonds stijgt: er worden drie nieuwe Fondsen op Naam ingesteld. 

Verslag 2011

In 2011 is er, voor het eerst in de geschiedenis van het Amsterdams Universiteitsfonds, een Fonds op Naam ingesteld door een bedrijf - het bij de instelling toegezegd vermogen is het hoogste dat ooit werd toegezegd. Het aantal donateurs aan het Jaarfonds stijgt van ruim 1.100 naar bijna 1.500. Verder kent het universiteitsfonds 630.448 euro aan belanghebbenden toe - bijna tweemaal zoveel als vijf jaar geleden. 

Verslag 2010 

In 2010 vindt voor de vierde maal de campagne voor het Jaarfonds plaats. De campagne brengt ruim 86.000 euro op. Het vermogen van het Amsterdams Universiteitsfonds is in vergelijking met 2009 fors toegenomen. Dit komt onder meer doordat in 2010 zes nieuwe Fondsen op Naam zijn ingesteld, waarmee donateurs zich verbinden aan een specifiek wetenschappelijk doel.

Verslag 2009 

In 2009 lanceert het Amsterdams Universiteitsfonds voor de derde maal een Jaarfondscampagne. Het fonds ondersteunt net als in voorgaande jaren projecten die als doel hebben de bevordering van de wetenschapsbeoefening en de verrijking van het studentenleven. Het vermogen van het fonds groeit in 2009, ook door de instelling van nieuwe Fondsen op Naam. Daardoor kunnen opnieuw vele studenten, studieverenigingen, onderzoekers en instituten worden ondersteund.

Verslag 2008

In 2008 schonken donateurs het Amsterdams Universiteitsfonds € 243.540. In totaal werd € 71.695 gedoneerd aan de Jaarfondsprojecten. Zes donateurs gingen door middel van een lijfrenteschenking een meerjarige verplichting aan. Vijf donateurs stelden een Fonds op Naam in, met een gezamenlijke waarde van € 170.000. 

Verslag 2007

In 2007 schonken donateurs het Amsterdams Universiteitsfonds  € 206.833,80. In totaal werd € 56.833,72 gedoneerd aan de Jaarfondsprojecten. Tien donateurs gingen door middel van een lijfrenteschenking een meerjarige verplichting aan. Vijf donateurs stelden een Fonds op Naam in, met een gezamenlijke waarde van € 150.000.