Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De ABCD-studie is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van Amsterdamse kinderen. Onderzocht wordt in welke mate de gezondheid van kinderen wordt beïnvloed door het gezondheidsgedrag en de omstandigheden van hun moeder tijdens de zwangerschap en de omstandigheden waarin deze kinderen opgroeien. Het Amsterdams Universiteitsfonds draagt bij aan dit unieke onderzoek.

(Illustratie: AMC)

De ABCD-studie - ABCD staat voor Amsterdam Born Children and their Development - is in 2003 gestart onder ruim 8.000 zwangeren in Amsterdam. De kinderen van deze vrouwen zijn inmiddels 15 tot 16 jaar oud en er hebben verschillende meetfasen plaatsgevonden. Op dit moment verkeert het onderzoek in fase 5. Deze fase bestaat uit een groot vragenlijstonderzoek, het afnemen van een test en het verzamelen van gegevens over bijvoorbeeld  het slaap- en voedingspatroon, de fysieke activiteit, mentale gezondheid en het  telefoongebruik van de jongeren.   

Het blijkt een grote uitdaging om de jongeren te betrekken, maar dit is wel nodig: zij krijgen immers een eigen stem binnen het onderzoek. Daarom is er vorig jaar een jongerenraad ingesteld om ideeën over onderzoek en aanpak van dataverzameling met hen te bespreken. Daaruit bleek dat verschillende soorten acties die tegelijkertijd worden uitgevoerd leiden tot de hoogste respons. Voor het uitvoeren van deze acties is extra mankracht en financiering nodig.

Het Amsterdams Universiteitsfonds draagt 18.000 euro bij aan deze fase van dit unieke onderzoek.