Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Aan de Universiteit van Amsterdam is Aan de Slag voor de Klas van start gegaan, een nieuw maatwerkprogramma voor zij-instromers in het onderwijs. In 2019 begon het programma met de vakken Wiskunde, Scheikunde, Informatica en Natuurkunde, inmiddels is Bedrijfseconomie daaraan toegevoegd. In deze vakken is het lerarentekort op middelbare scholen groot. Daarmee is er ook een grote behoefte aan zij-instromers. Het Amsterdams Universiteitsfonds ondersteunt Aan de Slag voor de Klas door voor een periode van drie jaar bij te dragen in de ontwikkelkosten.

Aan de slag voor de klas

Leraar worden op een middelbare school als zij-instromer? Ontzettend leuk, maar ook best ingewikkeld. Hoe kom je erachter welke routes er zijn en of het werken op school echt iets voor je is? Hoe maak je de overgang van je oude baan naar je nieuwe baan in het onderwijs geleidelijk, en is er een manier om een al te grote terugval in salaris te voorkomen? Hoe vind je een lerarenopleiding waar ze niet alleen verstand hebben  van het opleiden van leraren, maar ook van de specifieke behoeften én ervaringen die zij-instromers meenemen? 

Het programma van Aan de Slag voor de Klas (ASK) voorziet in een uitgebreide oriëntatie vooraf, met meeloopdagen op scholen en ondersteunende bijeenkomsten op de Universiteit van Amsterdam (UvA). De lerarenopleiding van de UvA bemiddelt bij het vinden van een geschikte werk- of opleidingsplek. Daarnaast ondersteunt het programma de kandidaten bij de voorbereiding  op het geschiktheidsassessment dat wettelijk verplicht is voor zij-instromers. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de  behoeften van deze studenten. De colleges zijn apart voor hen georganiseerd zodat goed kan worden ingespeeld op hun specifieke vragen. Uniek aan ASK  is dat studenten de opleiding naast hun bestaande baan kunnen volgen. Het hybride docentschap, waarin  een baan in het onderwijs wordt gecombineerd met een baan daarbuiten, is in opmars. Juist voor zij-instromers is deze combinatie vaak  aantrekkelijk. Het programma van ASK is ontwikkeld samen met een aantal middelbare scholen in de regio Amsterdam: een krachtige samenwerking omdat de leraren-in-opleiding vooral in de praktijk van die scholen zich het vak eigen maken.

Het eerste cohort ASK-studenten startte in september 2019 en telde negen studenten. Door de coronamaatregelen moest de start van het cohort 2020 helaas een half jaar worden uitgesteld. Deze tegenvaller wordt goedgemaakt door het mooie aantal van ruim dertig studenten  dat naar verwachting in januari 2021 aan de opleiding begint. 

Het Amsterdams Universiteitsfonds ondersteunt de ontwikkeling van Aan de Slag voor de Klas financieel. Komend jaar ligt de nadruk op de verdere ontwikkeling  van het curriculum  en de aanpassing van de toetsvormen, zodat deze beter aansluiten  bij de kenmerken van deze specifieke studenten. De studenten hebben hiervoor tijdens de evaluatie van het eerste studiejaar zelf Input geleverd.

Meer weten over Aan de Slag voor de Klas?