Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Wat laat ik na, aan wie en hoe? Wat zijn mijn idealen en hoe wil ik worden herinnerd? Het zijn vragen die bij veel mensen gaan spelen naarmate zij ouder worden. Steeds meer mensen kiezen ervoor na te laten aan een goed doel, omdat zij zich sterk willen maken voor de maatschappij, ook als ze er zelf niet meer zijn. Door het Amsterdams Universiteitsfonds op te nemen in uw testament draagt u op een mooie manier bij aan de toekomst van de wetenschap en het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Geven voor wetenschap en onderwijs

Geven voor wetenschap en onderwijs kent aan de Universiteit van Amsterdam een lange traditie. Al sinds de oprichting in 1632 van het Athenaeum Illustre, de voorloper van de UvA, ontvangt de universiteit private schenkingen en nalatenschappen. Het Amsterdams Universiteitsfonds beheert deze gelden, die zijn ondergebracht in deelfondsen met een gezamenlijk vermogen van circa 25 miljoen euro. Ongeveer een derde hiervan is afkomstig uit nalatenschappen.

Voortzetting van idealen

Elke nalatenschap draagt ertoe bij dat nieuwe generaties onderzoekers en studenten zich kunnen ontwikkelen en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Op deze manier worden de idealen van mensen die de UvA een warm hart toedragen ook na hun overlijden voortgezet.

Hoe nalaten?

Uw nalatenschap kunt u op verschillende manieren laten vastleggen: via een erfstelling, legaat of Fonds op Naam.  Bij een erfstelling wordt het netto bedrag van uw nalatenschap onder de erfgenamen verdeeld. Bij een legaat laat u een vast geldbedrag na. Een Fonds op Naam is een apart fonds binnen het Amsterdams Universiteitsfonds, waarmee u – bij leven of via een testament – een zelfgekozen academisch doel ondersteunt.

Het Amsterdams Universiteitsfonds is een Erkend Goed Doel en staat bovendien geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Over wat u nalaat aan een ANBI hoeft geen erfbelasting te worden betaald. Uw nalatenschap aan het universiteitsfonds komt hiermee volledig ten goede aan het doel dat u voor ogen heeft. Bij het verwerven dan wel verkrijgen van nalatenschappen gebruiken wij de Code Nalaten als leidraad.

Voorkant brochure

Nalatenschapsbrochure 

Overweegt u het Amsterdams Universiteitsfonds op te nemen in uw testament, dan begrijpen wij dat u zich vooraf goed wilt laten informeren over de besteding van het geld, hoe u het best uw testament kunt opstellen en waaraan u verder moet denken.

In onze speciale nalatenschapsbrochure leest u meer over de achtergrond en de doelen van het Amsterdams Universiteitsfonds en krijgt u praktische tips voor het opstellen van een testament, inclusief een handig stappenplan. Verder leest u de inspirerende verhalen van mensen die betrokken zijn bij het fonds als schenker.

Vraag de brochure aan via onderstaande link. Voor meer informatie over nalaten aan het Amsterdams Universiteitsfonds en een persoonlijk advies kunt tevens contact opnemen met relatiemanager en fondsenwerver Juliëtte Nieuwland