Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bestuur en commissies

De stichting Amsterdams Universiteitsfonds is een onafhankelijke rechtspersoon en heeft een onbezoldigd bestuur.

Kernactiviteiten van het bestuur zijn: het beheren van de toevertrouwde vermogens, het beoordelen van subsidieaanvragen en het verstrekken van subsidies en beurzen voor onderwijs, onderzoek, studentenactiviteiten en bijzondere projecten van de UvA. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het werven van gelden voor specifieke projecten en het werven van nieuwe fondsen.

De dagelijkse leiding valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur Amsterdams Universiteitsfonds.

Bestuur

Michaëla Ulrici

Michaëla Ulrici (voorzitter)

Ulrici is in 1991 afgestudeerd in Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van haar bachelor Japankunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam startte zij in 1994 haar carrière bij NautaDutilh. Sinds 2002 is ze partner in de Banking & Finance groep van NautaDutilh te Amsterdam en is ze gespecialiseerd in securitisations en andere structured finance transacties. In de periode 2010-2014 was Ulrici bestuursvoorzitter van NautaDutilh.

Nevenfuncties 

 • lid van de Raad van Toezicht van JINC
 • voorzitter adviesraad Nederlandstalige Juridische Opleidingen FdR-UvA
 • bestuurslid Prime Collateral Securities
 • bestuurslid stichting derdengelden NautaDutilh
 • docent bij Grotius Academie

 

 

Marieke Frijlink

Marieke Frijlink (penningmeester)

Frijlink behaalde haar vrij doctoraal Economie en vervolgens haar postdoctoraal Accountancy aan de Universiteit van Amsterdam in 1999. Zij begon haar carrière bij PricewaterhouseCoopers als audit manager en was jarenlang verbonden aan de UvA als docent en programmamanager. Daarnaast werkte zij als interim manager bij diverse organisaties in de gezondheidszorg en FMCG, waarbij ze projecten leidde op het gebied van ondere andere managementinformatie, begrotingsprocessen en interne controle. Sinds 2014 werkt Frijlink als controller bij de PO-Raad en de VO-Raad. 

Nevenfuncties

Stichting Wilgaerden Leekerweide Groep, lid Raad van Toezicht, auditcommissie

 

 

 

Chantal van der Horst

Chantal van der Horst

Van der Horst behaalde in 1979 haar artsexamen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Direct daarna begon zij met de opleiding Heelkunde in het Sint Lucas Ziekenhuis te Amsterdam, waarna zij in het Dijkzigtziekenhuis (Erasmus) de opleiding tot plastisch chirurg volgde. Van1989 tot  medio 2019 was ze werkzaam in Amsterdam UMC locatie AMC, eerst als staflid en later als afdelingshoofd. In haar vakgebied heeft ze speciale interesse in aangeboren afwijkingen. Zij verichtte veel onderzoek naar aangeboren vaatafwijkingen.  Sinds 2000 is Van der Horst hoogleraar plastische chirurgie aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en leidt ze jonge plastisch chirurgen op.

Nevenfuncties

Bestuurslid bij Dokters van de Wereld

 

 

 

James Kennedy

James Kennedy

Kennedy studeerde Buitenlandse betrekkingen in Washington, DC, Theologie in Michigan en Geschiedenis in Iowa. Hij promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Iowa. Na diverse betrekkingen in de VS kwam hij in 2003 naar Nederland, waar hij eerst werkte bij de Vrije Universiteit en in 2007 naar de Universiteit van Amsterdam kwam en hoogleraar Nederlandse geschiedenis sinds de Middeleeuwen werd. Per 1 oktober 2015 is hij Dean van het University College Utrecht.

Nevenfuncties

 • Academie voor Wetgeving, docent (betaald optreden twee dagdelen per jaar)
 • Amsterdam Museum, lid Raad van Toezicht
 • Fulbright Center, bestuurslid
 • Leuven University Press, lid Redactionele Raad KADOC-serie
 • Museum Catharijneconvert, lid Raad van Toezicht
 • Prins Bernhard Cultuurfonds, voorzitter van de Adviescommissie Geschiedenis en Literatuur, lid van de Stichtingsraad
   
Jan Six

Jan Six

Six studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de UvA, hij is afgestudeerd in 2004. Hij werkte als afdelingshoofd Oude Meesters bij veilinghuis Sotheby’s. Sinds 2010 is hij directeur en eigenaar van kunsthandel Jan Six Fine Art, gespecialiseerd in Oude Meesters.

Nevenfuncties

 • Six Collectie, Curator 
 • Vereniging Rembrandt, bestuurslid Rembrandt diner

   
Willem Stiekema

Willem Stiekema

Stiekema studeerde Biologie aan de UvA en promoveerde aan de VU in 1980 in de Moleculaire biologie. Hij werkte als hoogleraar aan Wageningen UR en aan de VU. Vanaf 2009 werkte hij bij de UvA: als oprichter van de Amsterdam Graduate School of Science, directeur van het Swammerdam Institute for Life Sciences en hoogleraar Bioinformatica. Inmiddels is hij met emeritaat en vervult hij diverse bestuurs- en adviesfuncties. 

 

Adviescommissies Amsterdams Universiteitsfonds

Het Amsterdams Universiteitsfonds heeft drie adviescommissies. Deze commissies adviseren het bestuur over de bestedingen van de gelden.

 • De Commissie Academische Zaken adviseert het bestuur over wetenschappelijke subsidieaanvragen en bijzondere leerstoelen.
 • De Commissie Studentenactiviteiten adviseert het bestuur over subsidieaanvragen voor studentenactiviteiten.
 • De Commissie Studiebeurzen adviseert over de beursaanvragen van individuele studenten die een studiebeurs aanvragen om hun opleiding aan de UvA te kunnen voltooien.