Bestuur en commissies

De stichting Amsterdams Universiteitsfonds is een onafhankelijke rechtspersoon en heeft een onbezoldigd bestuur.

Kernactiviteiten van het bestuur zijn het beheren van de toevertrouwde vermogens, het beoordelen van subsidieaanvragen en het verstrekken van subsidies en beurzen voor onderwijs, onderzoek, studentenactiviteiten en bijzondere projecten van de UvA. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het werven van gelden voor specifieke projecten en het werven van nieuwe fondsen.

De dagelijkse leiding valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur Amsterdams Universiteitsfonds.

Bestuur

Bestuur van het Amsterdams Universiteitsfonds

Het bestuur van het Amsterdams Universiteitsfonds (foto: Michiel Röling)

Michaëla Ulrici

Michaëla Ulrici (voorzitter)

Ulrici heeft Rechten gestudeerd aan de UvA en is in 1991 afgestudeerd. Nadat zij haar bachelor in de Japankunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft behaald, is zij in 1994 bij Nauta Dutilh haar carrière gestart. Sinds 2002 is ze partner in de Banking & Finance groep van Nauta Dutilh te Amsterdam en is gespecialiseerd in securitisations en andere structured finance transacties. In de  periode 2010-2014 was Ulrici bestuursvoorzitter van NautaDutilh.

Nevenfuncties 

 • lid van de Raad van Toezicht van JINC
 • voorzitter adviesraad Nederlandstalige Juridische Opleidingen FdR-UvA
 • bestuurslid Prime Collateral Securities
 • bestuurslid stichting derdengelden Nautadutilh
Ada Vermeer-Janse

Ada Vermeer-Janse (penningmeester)

Vermeer-Janse  studeerde Economie en Accountancy aan de UvA.  Zij heeft jarenlang gewerkt in de accountancy met als specialismen familiebedrijven en not for profit. Zij heeft jarenlange ervaring als bestuurslid van diverse stichtingen en verenigingen.

mevr. prof.dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers, College van Bestuur UvA-HvA

Louise Gunning-Schepers

Gunning studeerde Geneeskunde in Groningen en Public Health aan de John Hopkins University Baltimore en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 1988. Ze was onder meer hoogleraar Sociale Geneeskunde, decaan en voorzitter Raad van Bestuur van het AMC. Ze was van 2012 tot halverwege 2015 voorzitter van het College van Bestuur van de UvA. Nu is ze emeritus universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij.

Nevenfuncties

 • KHMW, voorzitter
 • ONVZ, voozitter Raad van Commissarissen
 • Prins Claus Leerstoel, voorzitter curatorium
 • Schiphol Group, president-commissaris
 • Stichting VSB fonds, voorzitter van Raad van Toezicht
 • SER, Kroonlid
 • VSB vermogensbeheer, bestuurslid

Adviserend

 • Heidelberg University, lid International Academic Advisory Council
James Kennedy

James Kennedy

Kennedy studeerde Buitenlandse betrekkingen in Washington, Theologie in Michigan en Geschiedenis in Iowa. Hij promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Iowa. Na diverse betrekkingen in de VS kwam hij in 2003 naar Nederland, waar hij eerst werkte bij de Vrije Universiteit en in 2007 naar de Universiteit van Amsterdam kwam en hoogleraar Nederlandse geschiedenis sinds de Middeleeuwen werd. Per 1 oktober 2015 is hij Dean van het University College Utrecht.

Nevenfuncties

 • Academie voor Wetgeving, docent, (betaald optreden twee dagdelen per jaar)
 • Amsterdam Museum, lid Raad van Toezicht,
 • Fulbright Center, bestuurslid
 • Leuven University Press, lid Redactionele Raad KADOC-serie
 • Museum Catharijneconvert, lid Raad van Toezicht
 • Prins Bernhard Cultuurfonds, voorzitter van de Adviescommissie Geschiedenis en Literatuur, lid van de Stichtingsraad
Jan Six

Jan Six

Six studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de UvA, hij is afgestudeerd in 2004. Hij werkte als afdelingshoofd Oude Meesters bij veilinghuis Sotheby’s. Sinds 2010 is hij directeur en eigenaar van kunsthandel Jan Six Fine Art, gespecialiseerd in Oude Meesters.

Nevenfuncties

 • Six Collectie, Curator 
 • Vereniging Rembrandt, bestuurslid Rembrandt diner
W.J. Stiekema

Willem Stiekema

Stiekema studeerde Biologie aan de UvA en promoveerde aan de VU in 1980 in de Moleculaire Biologie. Hij werkte als hoogleraar aan Wageningen UR en aan de VU. Sinds 2009 werkte hij bij de UvA: als oprichter van de Amsterdam Graduate School of Science, directeur van het Swammerdam Institute for Life Sciences en hoogleraar Bioinformatica. Inmiddels is hij met emeritaat en vervult hij diverse bestuurs- en adviesfuncties. 

Adviescommissies

Het Amsterdams Universiteitsfonds heeft vier adviescommissies. Deze commissies adviseren het bestuur over de bestedingen van de gelden.

 • De Commissie Academische Zaken adviseert het bestuur over wetenschappelijke subsidieaanvragen en bijzondere leerstoelen.
 • De Commissie Studentenactiviteiten adviseert het bestuur over subsidieaanvragen voor studentenactiviteiten.
 • De Commissie Studiebeurzen adviseert over de beursaanvragen van individuele studenten die een studiebeurs aanvragen om hun opleiding aan de UvA te kunnen voltooien.

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

13 januari 2020