Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het Amsterdams Universiteitsfonds is de onafhankelijke steunstichting van de Universiteit van Amsterdam. Ontvangen donaties worden besteed volgens de bedoelingen van de gevers. Elke gift komt volledig ten goede aan het gekozen doel. Het universiteitsfonds is door het Centraal Bureau Fondsenwerving erkend als goed doel en door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Brochure Amsterdams Universiteitsfonds

Lees nu de brochure vol inspirerende projecten die door het AUF worden gesteund.

Agnietenkapel, Atheaneum Illustre

Missie

Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt bijzondere voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening en studenten mogelijk waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. Zo dragen alumni en vrienden van de UvA als donateur bij aan de versterking van het unieke karakter van de UvA als universiteit die academische tradities hooghoudt en een broedplaats is voor nieuwe ideeën en ontdekkingen.

Doelstelling

Het Amsterdams Universiteitsfonds werft en beheert fondsen met als doel de behartiging van de belangen van de UvA en allen die bij de universiteit betrokken zijn. Dit doet de stichting door bestaande fondsen te beheren en actief nieuwe fondsen te werven, onder meer door een jaarlijkse campagne.

Het universiteitsfonds ondersteunt financieel activiteiten binnen de UvA en daarmee verbonden instellingen. Dit doet ze door het verstrekken van reisbeurzen, beurzen, stipendia en subsidies; het instellen en onderhouden van leerstoelen en het instellen van prijzen.

CBF erkend

Erkend Goed Doel

Het Amsterdams Universiteitsfonds is een CBF Erkend Goed Doel. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

ANBI

ANBI-status

Het universiteitsfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) volgens artikel 24, lid 2 van de Successiewet. Hierdoor zijn donaties aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en hoeft het universiteitsfonds geen schenkingsrecht te betalen. (Zie ook Schenken met fiscale voordelen)

De Stichting Amsterdams Universiteitsfonds is niet op winst gericht en is gerangschikt als instelling zoals bedoeld in artikel 6:33 wet IB 2001. De stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en is niet btw-plichtig. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) (voorheen fiscaalnummer genoemd) is: 8072.09.259.

Zie ook de zoekpagina van de Belastingdienst 

Statuten

De statuten zijn in 2019 gewijzigd.