HKN Nieuwenhuis Fonds

Stichting Herman Karel NIeuwenhuis Fonds is een zelfstandig fonds dat resorteert onder het Amsterdams Universiteitsfonds. Het fonds wordt ook wel H.K.N. Memorial Fund genoemd.

RSIN 816768535
Adres Zie contactgegevens Amsterdams Universiteitsfonds
Doelstelling Uitschrijven van scriptieprijs voor studenten Economie
Beleidsplan Zie meerjarenbeleidsplan Amsterdams Universiteitsfonds
Bestuur en Beloningsbeleid Zie Bestuur Amsterdams Universiteitsfonds
Verslag Zie Activiteitenverslag 2017
Financieel overzicht Zie Balans baten en lasten stichtingen in stichting AUF 2017

Gepubliceerd door  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

24 juli 2018